Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå eller aldri

Det er nå eller aldri, sa Sofie Høybakk som er kåret til årets unge bonde. I vårt intervju på side 20 sikter hun til hvorfor hun valgte å overta familiegården på forblåste Vigra. Den unge mjølkebonden brenner for melkeproduksjon, men innser at det vil bli hardt økonomisk og at hun må springe fortere om hun skal bygge ut. Høybakk sier nei til å bygge stort og dyrt.

Høybakk sine ord «nå eller aldri» kan også passe for å beskrive situasjonen vi står i foran jordbruksoppgjøret til våren. Norges Bondelag har et voldsomt press på seg for å levere et resultat som løfter økonomien i næringa. Prisveksten på strøm, gjødsel, kraftfôr og en lang rekke innsatsmidler må dekkes inn, og samtidig skal første bit av inntektsgapet tettes.

Stortinget har vedtatt at det i løpet av 2022 skal legges frem en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Det skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon og landsdel. Dette er noe regjeringspartiene, Ap og Sp, ble enige med SV om, som del av statsbudsjettet.

Det betyr ikke at jobben utover våren blir enkel. I politikken handler det til syvende og sist om å få om å få gjennomslag, og alt kan ikke ytes på budsjett. Økt prisuttak i markedet fordrer at tollvernet må styrkes kraftig. Det vil være helt avgjørende for å nå målene om matsikkerhet og selvforsyningsgrad som er tallfestet i Hurdalsplattformen.

Årets unge bonde mener at bøndene sammen kan klare mye om de samarbeider godt, lokalt, regionalt og nasjonalt. De beste rammevilkåra vi kan håpe på, vil komme som følge av innspill og vedtak gjennom demokratiske prosesser. Det fordrer sterke organisasjoner som kan vinne politikernes gunst, både når det er tid for jordbruksoppgjør og når andre viktige avgjørelser må bankes gjennom i stortinget. Å føre en ordkrig på Facebook, er neppe noen god strategi for å lykkes med dette.

God jul!

Bondebladet vil gjerne takke alle lesere for følget i 2021 og ønske dere alle en riktig god julehøytid og et godt nytt år.

Neste artikkel

Tettingen av inntektsgapet starter i år