Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Milliardsmell for melkebønder

Etter mange år med god økonomi i melkeproduksjonen kommer det nå et brått skifte. Allerede fra 2021 vil det ikke lenger være mulig å eksportere Jarlsbergost med eksportstøtte. Rundt 100 millioner liter melk, eller syv prosent av norsk produksjon, har blitt brukt til dette formålet hvert år. Den melka må enten brukes til noe annet – eller ikke produseres.

Å finne nye bruksområder er ikke bare vanskelig. Utviklingen går den veien at vi drikker mindre melk, samtidig som importen av bearbeidede melkeprodukter øker. Nestleder i Tine, Nils Asle Dolmseth, kom med en tydelig realitetsorientering på Bondetinget forrige uke. Han slo fast at dersom ikke utviklingen i forbruk og import endres, vil det være nødvendig å ta ned melkeproduksjonen med nye 100 millioner liter hvert femte år fremover.

Å ta ned produksjonen i denne størrelsesorden blir smertefullt. Hvordan næringa skal løse den situasjonen, må de bli enige om allerede til høsten. Det kan skje ved bruk av forholdstall på disponibel kvote og gjennom ekstraordinært oppkjøp av kvoter.

Annonse

Uavhengig av hvordan det gjøres, er det et poeng at melkeproduksjonen reduseres relativt like mye i de ulike melkekvoteregionene, slik at vi unngår at noen regioner tømmes for melk. Dette er også slått fast i jordbruksavtalen.

Kvoteordning ble gjenstand for stor debatt på Bondetinget, og mange er opptatt av å sette en stopper for spekulasjon av salg og leie av melkekvoter. Noen er også skuffet over at landbruket i jordbruksforhandlingene gikk med på at oppkjøp av melkekvoter skal finansieres med omsetningsavgift.

Noen konkrete forslag om hvordan man best kan ta ned melkevolumet, fikk vi ikke. Det var desto flere som mente at staten må bidra med penger. Så langt er det ingen garanti for at dette kan skje, og uansett hva som eventuelt kan komme av avbøtende midler tyder alt på at både aktive melkebønder og passive kvoteeiere må innfinne seg med svakere lønnsomhet fremover. •

Neste artikkel

Kraftig oppsving i salget av norskprodusert mat