Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Må bla opp for å redde fjorden

Regjeringa fikk i forrige uke en ny rapport om Oslofjorden, som gjør det klart at tiltak for å redusere nitrogenavrenning til fjorden må settes inn på hele Østlandet. Grunnen er at nitrogen fraktes med vann, og dermed i all hovedsak når fjorden. De har også varslet at det vil bli redusert jordarbeiding i hele dette området, noe som vil gjøre det vanskelig å satse på høstkorn.

Flere i landbruket har vært tydelige på at de også gjerne vil være med å redde fjorden, men at det ikke må gå på bekostning av økt matproduksjon. Nibio har tidligere sagt at tiltaket med redusert jordarbeiding vil redusere avlingene med mellom 7 og 10 prosent.

I tillegg til å redde Oslofjorden, har regjeringa vært tydelige på at de skal øke selvforsyninga til 80 prosent. Det høres vanskelig ut, dersom de vil gjøre det vanskeligere å satse på høstkorn i det viktigste kornområdet i Norge.

Espen Barth Eide og Sandra Borch sier de har vært i møter med Nibio, og vil ha bønder til å ta i bruk teknologi for mer presis gjødsling. For å få til det, må storsamfunnet være villig til å støtte bønders innkjøp av utstyr for presis gjødsling. Her er det bare for regjeringa og bla opp.

Annonse

Tiltak som reduserer avrenning uten å redusere avlinger, er vinn-vinn. Det er ingen grunn til at denne tankegangen kun skal gjelde for Østlandet, den bør også være aktuell i resten av landet. Ingen ønsker at gjødsel kjøpt til blodpris skal skyldes på fjorden, og staten bør kunne støtte bønders kjøp av utstyr for å unngå det også andre steder i landet.

Gjennom Innovasjon Norge gir staten betydelig støtte til investeringer, men det bør i større grad kunne gis støtte til investeringer i andre ting enn bygninger. Hvorfor skal du få støtte til en melkerobot, men ikke n-sensor?

Det er verdt å merke seg at Espen Barth Eide pekte på bedre verdikjeder på biogass for å unngå avrenning av husdyrgjødsel. Han bør snarest mulig sørge for at rammevilkårene er på plass for at denne verdikjeden skal utvikle seg raskt.

Neste artikkel

Dette er definert som bekk