Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Må bla opp for å redde fjorden

Regjeringa fikk i forrige uke en ny rapport om Oslofjorden, som gjør det klart at tiltak for å redusere nitrogenavrenning til fjorden må settes inn på hele Østlandet. Grunnen er at nitrogen fraktes med vann, og dermed i all hovedsak når fjorden. De har også varslet at det vil bli redusert jordarbeiding i hele dette området, noe som vil gjøre det vanskelig å satse på høstkorn.

Flere i landbruket har vært tydelige på at de også gjerne vil være med å redde fjorden, men at det ikke må gå på bekostning av økt matproduksjon. Nibio har tidligere sagt at tiltaket med redusert jordarbeiding vil redusere avlingene med mellom 7 og 10 prosent.

I tillegg til å redde Oslofjorden, har regjeringa vært tydelige på at de skal øke selvforsyninga til 80 prosent. Det høres vanskelig ut, dersom de vil gjøre det vanskeligere å satse på høstkorn i det viktigste kornområdet i Norge.

Espen Barth Eide og Sandra Borch sier de har vært i møter med Nibio, og vil ha bønder til å ta i bruk teknologi for mer presis gjødsling. For å få til det, må storsamfunnet være villig til å støtte bønders innkjøp av utstyr for presis gjødsling. Her er det bare for regjeringa og bla opp.

Annonse

Tiltak som reduserer avrenning uten å redusere avlinger, er vinn-vinn. Det er ingen grunn til at denne tankegangen kun skal gjelde for Østlandet, den bør også være aktuell i resten av landet. Ingen ønsker at gjødsel kjøpt til blodpris skal skyldes på fjorden, og staten bør kunne støtte bønders kjøp av utstyr for å unngå det også andre steder i landet.

Gjennom Innovasjon Norge gir staten betydelig støtte til investeringer, men det bør i større grad kunne gis støtte til investeringer i andre ting enn bygninger. Hvorfor skal du få støtte til en melkerobot, men ikke n-sensor?

Det er verdt å merke seg at Espen Barth Eide pekte på bedre verdikjeder på biogass for å unngå avrenning av husdyrgjødsel. Han bør snarest mulig sørge for at rammevilkårene er på plass for at denne verdikjeden skal utvikle seg raskt.

Neste artikkel

Sauebonden som sendte nederlandske bønder ut i gatene