Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Livsviktig plan mot resistens

Da den britiske legen Alexander Fleming i 1945 mottok sin nobelpris for å ha oppdaget det første antibiotikumet, advarte han samtidig om sammenhengen mellom antibiotikabruk og -resistens. WHO anslår at det bare i Europa hvert år dør rundt 25 000 mennesker som følge av infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier. Om ikke trenden snur, kan dette i så fall bli den viktigste dødsårsak hos mennesker i verden.

I en rapport overlevert mat- og landbruksminister Dale i juni, har en samlet norsk husdyrnæring laget en felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier. Også i norsk matproduksjon brukes det antibiotika for å behandle sykdom, men minst i Europa, i følge offisiell EU-statistikk. Husdyrnæringa er opptatt av å bevare denne situasjonen, og har utarbeidet en plan med syv delmål.

Viktigst er arbeidet med å bevare og ytterligere forbedre dyrehelsa. Fullstendig dokumentasjon av antibiotikabruk i husdyrproduksjon knyttet til diagnose på hver enkelt dyreart er et av tre forbedringsområder som pekes ut. Det samme er smittebeskyttelse og forsvarlig og korrekt bruk av antibiotika. Husdyrnæringen forventer at tiltakene i planen vil føre til en reell reduksjon i bruk av antibiotika på minimum 10 prosent.

Planens aller viktigste tiltak er å ivareta og forbedre norsk dyrehelse etter den metoden norske bønder har fulgt i mange år, der det viktigste forsvaret mot infeksjoner er kroppens eget immunforsvar, og der antibiotika sees på som en støtte og ikke en erstatning for immunforsvaret.

Annonse

Bekjempelse av sjukdommer som bovin virusdiare hos storfe, smittsom grisehoste, fotråte hos sau, byllesjuke og paratuberkulose hos geit er nylige eksempler på denne tradisjonen. Forebygging og systematisk avlsarbeid mot infeksjonssjukdommer er en viktig årsak til vår gode dyrehelse.

Smittepress fra dyr og mennesker er en større trussel for besetningene i Norge enn utvikling av resistens grunnet antibiotikabehandling. Derfor vil også smittebeskyttelse kreve enda mer oppmerksomhet framover. •

Neste artikkel

Lavere antibiotika-bruk i EU