Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kvoteprisen bør dempes

Johannes Himle, melkebonde fra Voss, ønsker å bygge om til løsdrift for å oppfylle myndighetenes krav. Men da bør han ha større kvote, for å få økonomi i prosjektet, får han beskjed om av rådgiverne.

Prisen på kvote i Hordaland har nesten doblet seg på to år. En medvirkende årsak er at fylket ble slått sammen med Sogn og Fjordane til èn kvoteregion. Det er fortvilende, forteller Himle i denne ukens avis. Prisøkningen har gjort det mindre og mindre aktuelt for ham å bygge om til løsdrift. Kanskje må han slutte med melk, selv om det er det som er interessen hans, forteller han.

Prisen på melkekvote har blitt et reelt hinder for mange bønder som ønsker å utvikle bruket.

I september 2016 skrev Bondebladet om Oddbjørn Ognedal fra Bjerkreim som måtte tegne om fjøset han planla, på grunn av akselererende kvotepriser. Han tegnet om til ammekyr, som en nødløsning, fortalte han.

Et søk på Melkekvoter.no på Bondebladets utgivelsesdag, viser at det nå ligger inne bud på 16,20 kroner per liter i Trøndelag, 15,60 kroner i Rogaland, 15 kroner i Oppland og 14,50 kroner i Hedmark.

Dette er svært mye penger å betale for å få lov til å produsere melk, og de kommer i tillegg til alle de andre kostnadene bønder som bygger ut, har.

Annonse

De høye, stigende og uforutsigbare prisene for kvote er ikke bra for rekrutteringen til melkesektoren.

I sitt innspill til jordbruksforhandlingene i 2017 foreslo Møre og Romsdal Bondelag at det måtte utredes hvordan kvoteprisene kunne holdes nede, for å unngå at verdier går ut av næringa.

Konkrete forslag fra fylkeslaget var blant annet en større statlig andel ved kvotesalg, at kun aktive drivere får kjøpe kvote, forbud mot framleie av kvote, tidsbegrensing på utleie av kvote og en opparbeidelse av forkjøpsrett ved langvarig kvoteleie.

Bondebladet applauderer at det kommer forslag til løsninger. For prisene på melkekvoter kan ikke fortsette å galoppere oppover. «De mindre gårdene klarer ikke henge med lenger», sier vossabonde Johannes Himle. Det må vi unngå.

Neste artikkel

13 millioner utbetalt etter militærøvelsen