Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kvalitet selger og forplikter

Målprisene som snart skal framforhandles i jordbruksoppgjøret gir ingen garantert inntekt for bonden, men de viser inntektsmulighetene om vi produserer det forbrukerne vil ha.

På tross av at markedsmulighetene er svake på flere kjøttslag og at volumet i melkeproduksjonen må reduseres, er det rom for å produsere mer av både korn, potet, grønnsaker, frukt og bær. Og kanskje kan funnene i en fersk undersøkelse gi grunn for markedsoptimisme fremover.

Felleskjøpet har bestilt en analyse fra Menon Economics som viser at i norsk landbruk og næringsmiddelindustri kan ha stort potensial. Det mest optimistiske scenarioet anslår at den samlede omsetningen vil kunne øke med opp mot hundre milliarder kroner fram mot 2030, til nær 330 milliarder kroner. Analysen er basert på en framskriving av befolkningsvekst og økonomisk utvikling, samt megatrender skissert av internasjonale forskere.

Annonse

En av forklaringene er økt bevissthet i befolkningen rundt matkvalitet og -sikkerhet, og at forbruker er villig til å betale mer for kvalitetsprodukter. Funnene overrasker ikke. I dag er det få ting som klinger bedre enn at maten er kortreist, produsert med lite plantevernmidler og kommer fra et dyrehold med lavt medisinbruk.

Innholdet i rapporten er godt nytt for oss i Norge. Vi er helt i tet på plante- og dyrehelse, men sett ifra forbrukernes ståsted er det ikke sikkert vi er i tet på dyrevelferd. Skal vi greie å svare opp trendene, må vi forplikte oss til det. Butikkjedene slåss ikke bare om å ha de laveste prisene, men også om å være best på å vise omsorg for miljøet og for dyra. S

kal vi tro Mencon på at flere vil betale mer for mat av høy kvalitet, må vi også innse at flere vil betale mer for melk fra kyr som beiter sammen med kalven og kjøtt fra dyr med utegang og mer plass i bingene. Styreleder Anne Skuterud i Felleskjøpet har nok helt rett når hun sier vi må forbedre oss ytterligere for å opprettholde forbrukernes tillit. •

Neste artikkel

Kongeveier og kornåkre rammet inn i Ås