Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kutt gir også muligheter

Med melkekutt, klimakutt og trender som tilsier kutt i kjøttforbruk, står landbruket foran svært store omveltninger. Matproduksjon vil bli mer krevende neste årene, men kuttene gir også muligheter til å øke selvforsyningen.

Landbruket har forpliktet seg til å redusere utslipp tilsvarende fem millioner tonn CO2-ekvivalenter fra 2021 til 2030. På Mat og Landbruk forrige uke sa Anne Skuterud at nøkkelen til å redusere de biologiske utslippene er mer ressurseffektiv produksjon. Styrelederen i Norsk Landbrukssamvirke sa det vil kreve mer av både bønder og samvirker, men at vi må ha flere tanker i hodet samtidig.

Fotosyntesen en joker for å få til store utslippskutt. Ved å ta høyere avlinger per arealenhet, vil planter binde mer CO2 fra luften, og mer karbon kan lagres midlertidig i biomasse, skog og jord. Prosjekter som Agropro og Grovfôr 2020 har vist at grovfôravlingene kan økes med 20 prosent ved blant annet å høste tidligere og ta flere slåtter. Mer og bedre grovfôr gir mer protein og åpner for å redusere kraftfôrbruken. Som Bondebladet skrev forrige uke har den de siste ti årene årene økt med over 20 prosent per melkeku. Samtidig har mengden importerte råvarer i kraft­fôret økt med 33 prosent.

Betydningen av grovfôrproduksjonen er i beste fall underkommunisert, og den er rene kinderegget for grovfôrlandet Norge. Bedre utnyttelse av grovfôret kan gi redusert klimaavtrykk per arealenhet, økt selvforsyning og økt legitimitet hos forbrukeren. Når klimakampen tilspisser seg i dagligvarehyllene blir det avgjørende å få folk til å spise norsk, spise sesong og spise opp.

Annonse

Frem mot jordbruksforhandlingene skal en arbeidsgruppe i Bondelaget undersøke hvilke politiske virkemidler som kan bidra til å øke norskandelen i fôret. Mer mat på norske ressurser bør ikke innby til politisk splid i denne sammenheng, men det haster å sette i gang. Som det ble gjentatt av mange på Mat og Landbruk 2020, er det bare ti sesonger og ti avlinger til kalenderen viser 2030.

Neste artikkel

Produserer kvalitetsgrovfôr i plansiloen