Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Korttenkt om kortreist kylling

Rema-eide Norsk Kylling har planer om å bygge nytt slakteri i Midt-Norge. Det er bra for de lokale kyllingprodusentene og det lokale næringslivet, men at slakteriet ser ut til å havne på 130 dekar god kornjord er ille.

Orkdal har to lokallag, som begge har jobbet for å hindre nedbygging. Fylkeslaget har også engasjert seg, men etter alt å dømme uten å vinne frem.

Flere kommuner har kjempet om arbeidsplassene, og Orkdal har gitt Norsk Kylling best vilkår. De lover at jorda fra tomta ikke skal gå tapt, og stiller krav om jordflytting. Norsk Kylling har tatt kontakt med Nibio for å få gjort det på hensiktsmessig vis.

Nibio vært involvert i flere prosjekter med flytting av matjord, og erfaringene på området delte. Skal flytting kunne skje uten å tape avlingspotensiale, er det en rekke faktorer som må klaffe. Jorda må blant annet flyttes slik at jordlagene bevares. Det må være omtrent lik grad av helling, og omtrent like klimatiske forhold. Når alt nå tyder på at slakteriet kommer på dyrka mark, håper vi derfor at kompetansen fra Nibio blir med på prosjektet.

Annonse

Matjord er en ikke-fornybar ressurs som begrenser seg til 3 prosent av Norges tilgjengelige areal. Det må være mulig å planlegge seg rundt denne type problemstillinger. Dette gjelder spesielt for infrastruktur der selve plasseringen ikke er samfunnskritisk, som for eksempel et slakteri eller en møbelbutikk.

Hvis vi har en så kort tidshorisont at vi tillater at våre fremtidige ressurser bygges ned for å tekkes kjedenes og politikernes ønske om profitt, ja da går vi til slutt tom for arealer man kan både dyrke, nydyrke og flytte jord.

Av og til er det slik at samfunnsutviklingen krever at matjorda må vike, men det må alltid være siste utvei. Ifølge Statistisk sentralbyrå gav kommunene i fjor grønt lys for å bygge ned 6026 dekar matjord. Omdisponeringer som kan løses her og nå med jordflytting, må ikke bli en sovepute som legger føringer for fremtidig næringsutvikling. •

Neste artikkel

Matjorda vant i travsaken