Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klima-dieselen må finansieres

Landbruket har forpliktet seg til å redusere utslipp tilsvarende fem millioner tonn CO₂ innen 2030. En ny generasjon biodiesel kan være ett av de enkleste og mest effektive tiltakene for å nå dette målet.

I motsetning til forrige generasjon biodiesel laget av mais, raps og soya, er den nye generasjonen laget av fett fra slakteavfall, frityrolje og trevirke – produkter som i liten grad er egnet for menneskemat og som ikke tilfører atmosfæren ny CO₂. De som produserer drivstoffet, hevder den kan kutte de årlige CO₂-utslippene i landbruket med 450 000 tonn.

Biodieselen er siden august 2018 brukt i et fullskala forsøk av 25 bønder i Trøndelag. Forsøket har vist at dieselen i ublandet form er fullt på høyde med konvensjonell diesel, både motorteknisk og driftsmessig. Den har fungert på både eldre og nyere traktorer, og den er godkjent av traktorleverandørene med tanke på garantier.

Det som ikke er godkjent er merkostnaden ved å velge miljøvennlig. Avhengig av hvor i landet den leveres, koster biodieselen mellom to og fire kroner mer i innkjøp enn vanlig avgiftsfri diesel. Et forbruk på 15 000 liter i året innebærer en merkostnad på mellom 30 000 og 60 000 kroner per bruk. Den regninga kan ikke overlates til bøndene.

Annonse

Til Norsk Landbruk sier flere av bøndene som deltok i prosjektet at de naturligvis ville ha valgt fornybar diesel om prisen var lik.

Det er langt frem til reelle alternativer til dieselmotoren i landbruket, og svært kort til kalenderen viser 2030. En elektrifisering ala bilen vil vanskelig vil la seg gjennomføre for kjøretøy som skal trekke tungt gjennom lange arbeidsdager. Med fornybar biodiesel kan landbruket likevel oppnå nullutslipp, uten verken å bytte ut traktorer eller bygge kostbar infrastruktur for hurtiglading.

Rent praktisk har den nye biodieselen vist seg å fungere og ved at den i framtida kan av produseres av flis i Norge, gir nye muligheter for skogbruket. Nå mangler vi bare rammebetingelsene som gjør den til en suksess.

Neste artikkel

Vi må bry oss om både bonde og fjøs