Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kina velger norsk

Eksporten av NRF-sæd til Kina stoppet helt opp da Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010, og handelen med Norge brøt sammen. Først i år er gjensidige handelsforbindelser opprettet, og forrige uke sprakk nyheten om at Kina har godkjent Geno SA for eksport av storfesæd.

Det er ekstra stas for samvirket at storfesæd er det første norske produktet som har fått fornyet lisens. Allerede i desember sendes de første 20 000 dosene.

Geno forventer at de vil ha eksportert over 100 000 doser i løpet av 2018. Kina vil dermed være ett av de største enkeltmarkedene for Geno, som selger til over 30 land. Som mange andre land vil de ha NRF-kua fordi den produserer både melk og kjøtt, har god helse, lite behov for antibiotika og god fruktbarhet og holdbarhet.

Spådommene sier at Kina vil bli verdens største marked for melk og melkeprodukter innen 2022. Av et forbruk på vel 50 millioner tonn melk per år produserer de 74 prosent selv. Når kineserne har ambisjoner å øke melkeproduksjonen, betyr det at behovet for oksesæd også øker. NRF-kua vil imidlertid møte hard hard konkurranse, ettersom totalmarkedet er antatt å ligge på 25-30 millioner doser i året.

Annonse

Det er ikke spesielt lenge siden all innsats innenfor husdyravl var rettet mot det norske markedet. Satsinger har ført både Geno og Norsvin inn i strategiske partnerskap med andre internasjonale avlsselskap.

Før Geno valgte å etablere Geno Global i 2003, så de at markedet i Norge ble mindre. Færre kyr gjorde at markedet i Norge ble redusert. Geno-styret diskuterte to mulige strategier: Redusert ambisjonsnivå og økte priser til kundene som var igjen, eller forsøk på å søke seg til større markeder. At det siste ble valgt har gitt stor suksess. Slike ambisjoner om vekst utenfor Norge, er noe vi gjerne ser mer av.

Samme uke kunngjorde Stavanger Aftenblad at plogfabrikken Kverneland på Jæren har fått kontrakt på levering av hundre ploger til Kina. Også det må sies å være gode nyheter for norsk næringsliv.

Neste artikkel

Tidligere kalving kan øke lønnsomheten