Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kampen om dyrevelferd

For noen uker siden lanserte Dyrevernalliansen et merke for produkter som tilfredsstiller deres krav til dyrevelferd. De har fått mye medieoppmerksomhet om saken. Dyrevern er en snakkis i landbruket, og flere er bekymret for at landbruket blir parkert i debatten. Dyrevernalliansen og dagligvarekjedene kjører sine egne løp, og får stort gjennomslag.

Nå har Nortura har plukket opp hansken. Samvirket relanserer Gilde Edelgris, og rangerer produktene etter livene dyra har levd. Mens Dyrevernalliansen har kostbare krav du enten må tilfredsstille eller falle helt utenfor ordningen, har Nortura fra ett til fire hjerter. Dyrevernalliansen har to dyreslag i sin merkeordning, slaktekylling og melkekyr. Det er foreløpig kun en gård i hver produksjon.

Til sammenligning er fem prosent av alle griser i landet med i Gilde Edelgris, og har det bedre enn forskriften krever. I første omgang er målet å øke det tallet opp mot 20 prosent. Dette viser fram dyrevelferden i volumproduksjon, hvor mange bønder strekker seg lenger enn myndighetene krever. Et hjerte tilfredsstiller EU-krav, to vil si at norske krav er oppfylt. For tre hjerter må bonden strekke seg lenger, og fire er forbeholdt griser som går ute. De sistnevnte er under en prosent av norsk svinehold.

Annonse

Alle er for dyrevelferd, men landbruket kan ikke overlate definisjonen av hva som er god dyrevelferd til aktivister og kjøpmenn. Førstnevnte har drevet et hardt kjør mot pelsdyrbønder og eggbønder med miljøbur. Sistnevnte synes det er helt greit å presse på dyrevelferd, så lenge bøndene tar kostnadene. Prisen bonden får for produktet holder de så lav som mulig.

Riktignok ville det være bedre om dette ble etablert som en bransjestandard som inkluderte alle de store slakteriene, men retningen er riktig. Om KLF og Nortura blir enige bør det være mulig å ha en felles ordning for alle svineprodusenter. Alle som vil landbruket vel bør applaudere Nortura i denne saken.

Neste artikkel

Slik rammer Nortura-planen