Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen garantier

Koronaepedemien er en stresstest vi skulle vært foruten. Stengte grenser og stengte fabrikker verden over gir usikkerhet for arbeidskraft og vareleveranser. Flere land vurderer, eller har allerede stanset, eksport av mat for å sikre egen befolkning. Maten skal gjennom mange ledd før den havner i butikken, og små ting kan bli problemer i det store maskineriet. Vi må være forberedt på at ikke alt går som normalt.

Norges Bondelag samarbeider med regjeringa fra dag til dag, og det jobbes iherdig i samvirker og leverandørledd for å sikre at ting fungerer. Ifølge Felleskjøpet er det meste av innsatsmidler som gjødsel og såkorn er på vei ut, eller allerede på plass hos bøndene.

Før påske mente de største aktørene i maskinbransjen at de har kontroll på både reservedeler og servicepersonell. Våronna 2020 vil gå sin gang, og trolig bli den viktigste som er gjennomført i historien.

Prisveksten som følge av svekket kronekurs vil kunne påføre landbruket store ekstrakostnader i annet halvår. Felleskjøpet Fôrutvikling har gjort det klart at kraftfôret blir dyrere. Hvor mye, er for tidlig å si.

Annonse

Regjeringa har raskt kommet opp med tiltak som kan demme opp for økonomisk uføre og akutt mangel på arbeidskraft. Endrede skatte- og avgiftsordninger vil kunne bedre likviditeten på kort og lang sikt. For grøntnæringa er det bra at sesongarbeidstakere kan søke forlenget opphold, og at arbeidstakere i kritiske næringer kan reise inn til Norge fra EØS-land. Det er også bra at arbeidsledige får kombinere dagpenger og sesongarbeid.

Før påskeferien la et samlet storting press på regjeringa for å sikre økt matproduksjon og selvforsyning i kriseåret 2020. Stortinget ønsker tiltak som stimulerer til økt plantebasert matproduksjon og selvforsyning i inneværende år.

Bøndene er beredt til å ta denne oppgaven, og mange vil nå så mer hvete. Vekstsesongen betyr likevel alt, så myndighetene må huske at det ikke finnes garantier i en biologisk produksjon. Det fikk vi demonstrert tørkesommeren 2018.

Neste artikkel

Vil at døde mink skal graves opp igjen