Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke bare et problem for norske bønder

Regjeringens avslag om ekstraordinær økonomisk førstehjelp som følge av tørken, får både bøndene og opposisjonen på Stortinget til å reagere kraftig.

Tørken kan samlet gi en svikt i vederlaget til arbeid og egenkapital på totalt vel 30 prosent etter kompensasjon gjennom avlingsskadeordningen, skriver Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles uttalelse der de ber om en økonomisk krisepakke.

Det er åpenbart at regjeringen ser på tørken som et problem for hver enkelt bonde isolert, og ikke et problem som på lengre sikt vil gå ut over hele leverandør- og matindustrien. Vi er mange som er avhengig av at bøndenes virksomhet holdes i gang, fra slakter og baker til maskinselger og regnskapsfører.

Bondeeide samvirker bidrar til å sysselsette over 55 000 mennesker og skaper verdier for over 40 milliarder kroner i Norge. Prognoser fra fylkesmennene viser at avlingssvikten nå kan redusere denne verdiskapningen med 5-6 milliarder kroner.

Annonse

Vi har nå god nok oversikt over situasjonen til å slå fast at det er en alvorlig krise for matproduksjonen, med risiko for at den eskalerer ytterligere. Derfor er det av en vesentlig samfunnsinteresse at regjeringa stiller opp med friske midler. Når sammfunnet opplever slike ekstraordinære situasjoner trengs det ekstraordinære tiltak, og vi minner om at det kom redningspakker for både for finans- og verftsnæringa da krisen rammet dem.

Faglaga står nå samla og ber om en tilleggsbevilgning som de understreker at må komme på plass i løpet av august.

Nå handler alt om å ivareta arbeidsplasser og om å opprettholde vår egen selvforsyning. Tørken har rammet landbruket over hele Nord-Europa, så det er i beste fall naivt at regjeringen Solberg mener mer handel og økte importkvoter er beste medisin i møte med et utfordrende klima.

Neste artikkel

Advarer mot ulovlig omsetning av såvare