Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har kunden alltid rett?

Norgesgruppen har bestemt seg for å fase ut egg fra produsenter med miljøbur, slik at de kan skrive «frittgående» på alle eggpakkene de selger i butikkene fra 2020. Nå venter nye millioninvesteringer for de produsentene som valgte miljøbur i 2012.

Nortura vedtok i forrige uke at det innføres et omstillingstillegg for frittgående produksjon. For en med 7500 høner vil tillegget utgjøre 330 000 kroner og Norgesgruppen tar en vesentlig del av regninga. Men eggbøndene er ikke fornøyd, verken med kompensasjonen eller avgjørelsen, som de mener er fattet på feil grunnlag.

Norgesgruppen begrunner overgangen til frittgående med at forbrukerne ønsker bedre dyrevelferd. Det kan imidlertid ikke dokumenteres. Bønder som Bondebladet har snakket med mener en tvungen overgang til frittgående høner vil føre til mer vaksinering og økt dødelighet.

Norske høner i miljøbur får vanligvis én vaksine, mens frittgående er oppe i tre. Tyske høner er oppe i 16 vaksiner, og yter mindre enn norske høner av samme rase.

Annonse

Så hvem lytter Norgesgruppen egentlig til? Bygger de sine beslutninger på fakta eller følelser? Norske egg har et godt rykte blant norske forbrukere. Vi er heldige, som kan spise rå egg uten å risikere salmonella. Salmonella smitter blant annet ved at hønene kommer i kontakt med egen og andres avføring, og den forbindelsen er brutt med miljøbur og netting. I Sverige er næringa plaget med spolorm etter at de gikk inn for frittgående i stedet for miljøbur. Spolormen kan komme ut i egget. Da er det slutt på bløtkokte egg.

Med denne informasjonen er det lett å forstå eggprodusentenes frustrasjon av å måtte kaste ut sine fungerende miljøbur. Norske bønder må produsere det markedet etterspør, men da må også kundene bli informert om forskjellene, slik at de kan velge. Det er ikke mer enn 500 eggbønder i Norge, men saken er av stor prinsipiell betydning. Skal matkjedene ta avgjørelser på grunnlag som ikke nødvendigvis ivaretar mattryggheten?

Neste artikkel

HR-direktør slutter i Nortura