Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Handelslekkasjen må tettes

Sommerfri betyr at flere velger å ta seg en tur til Sverige for å handle inn mat- og drikkevarer. Handelslekkasjen vokser i rekordfart og Virke Dagligvare anslår at vi i sommer vil bruke 2,75 milliarder kroner på dagsturer til utlandet.

Denne omsetningen verken skattlegges eller gir arbeidsinntekt i Norge. Handleglade nordmenn tenker neppe mye over at pengene de legger igjen bidrar til å svekke velferdsstaten, men utviklingen bør bekymre regjeringen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi handelen har økt fra i underkant av 14 milliarder i 2015–16 til 16,3 milliarder i årets første kvartal. På toppen av dette kommer turer med overnatting og all digital grensehandel, som ikke er inkludert i SSB-tallene.

Ifølge Virke vokste grensehandelen fire ganger så raskt som handelen i norske butikker i 2018. De mener hamstringen i utlandet er en stille protest fra nordmenn flest mot et skyhøyt avgiftsnivå. Sukkeravgiften som trådte i kraft i 2018 har også fått mye av skylden for at vi handler mer og oftere i Sverige. Avgiften, som var ment å fremme folkehelsen, økte da med 42,3 prosent.

Annonse

Ifølge Dagens Næringsliv var statens inntekter fra sukkeravgiften anslått til 5,6 milliarder kroner i 2018, men de første seks månedene fikk de inn bare 40 prosent. Ifølge samme avis har Sveriges bryggeri­forening meldt om en omsetningsvekst på 22 prosent i fjor.

Det er med andre ord liten tvil om at den sær­norske avgiften ikke virker etter hensikten. Den stimulerer kun til økt grensehandel, og går på bekostning av verdiskaping og omsetning i Norge.

Bondebladet støtter uttalelsen til Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik, som i denne avisen sier dette ikke handler om å angripe den enkelte forbruker som tar seg over grensa. Ansvaret for handelslekkasjen hviler på politikere som må sørge for en rettferdig konkurranse og at folk i størst mulig grad velger norske produkter. •

Neste artikkel

– De har levert en plan for framtida