Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grønt lys for økt avvirkning

Effektiv transport er avgjørende for å drive et lønnsomt skogbruk. Fra velteplass til industri utgjør transport 30-50 prosent av kostnadene ved avvirkning og leveranse av virke, ifølge tall fra Norges Skogeierforbund.

Skognæringa har god grunn til å være fornøyd etter at regjeringen i forrige uke ga grønt lys for at Godspakke Innlandet tas inn i Nasjonal Transportplan. (Se sak side 10). Til sammen er det snakk om å utbedre godstran­sporten for opp mot 6,5 milliarder kroner over de neste tolv årene. Pengene skal blant annet brukes til elektrifisering av Rørosbanen mellom Hamar og Elverum og Solørbanen mellom Elverum og Kongsvinger, forbikjøringsspor for togene og flere tømmerterminaler.

Skognæringa har støttet opp om pakken, fordi den mener lavere transportkostnader vil gi bedre lønnsomheten i avvirkningen. Tømmeret fraktes i dag frem med dieseldrevne tog, og mangel på tilsvinger gir en tungvinn logistikk.

Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund hevder tiltakene som ligger i Godspakke Innlandet kan senke kostnadene ved avvirkning opp mot 20–30 kroner per kubikkmeter. For mange bønder kan det være avgjørende om man får økonomi ut av skogseindommen sin eller ikke.

Annonse

Mer aktivitet og lønnsomhet i skogen vil gi Norge økt konkurransekraft. For Hedmark og Oppland er jernbanen nødvendig for å få transportkostnadene på massevirke ned på et nivå som gjør det mulig å få eksportert tømmer til Sverige.

Regjeringen må imidlertid ikke glemme at store deler av potensialet for økt hogst ligger i områder langt fra både industri og jernbane. Blant annet finnes det store ressurser på Vestlandet og i Nord-Norge fra tidligere tiders skogreising.

En satsing på jernbane er utelukkende meget positivt, men også skogsveinettet vil kreve store investeringer de kommende årene da kun 15 prosent av skogsbilveiene er tilpasset 22 eller 24 meter lange vogntog. Utbedring av skogsbilveger, særlig de med klare flaskehalser, kan gi betydelig aktivitet og verdiskaping for samfunnet.

Neste artikkel

Nytt selskap skal hjelpe nye skogprosjekter