Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grip dagen, Ola!

Elbilpolitikken har gitt Norge langt flere elbiler enn noe annet land i forhold til innbyggertall. Bare Kina og USA har flere i absolutte tall.

Politikken er omdiskutert, og mange mener det er urimelig at folk som har råd til å kjøpe en dyr elbil skal få dette subsidiert gjennom fritak på hundretusenvis av kroner. Klimagevinsten er reell, fordi elbiler slipper ut langt mindre CO₂ gjennom sin levetid.

Forskere ved Nibio har kommet fram til at et godt klimatiltak vil være å bruke greiner og topper fra skogbruket, samt halm, til å lage biokull, og få dette ned i jorda. Alternativet er at det brytes ned og frigjør CO₂ til atmosfæren.

I likhet med elbilpolitikken vil dette kostes penger, men beregningen fra Nibio viser at det kan gjøres for en brøkdel av kostnaden per tonn CO₂. Den enkleste måten å gjøre det på er trolig en reversert klimaavgift: På samme måte som vi betaler klimaavgift når vi fyller bensin og diesel, bør bonden få en sum når han lagrer karbon i jorda.

Annonse

Foreløpig har ikke FNs klimapanel kommet helt i mål med å godkjenne biokull i jord som et klimatiltak, men dette er i ferd med å endre seg. Det har kommet inn i vedleggene klimapanelet sender ut, og de anbefaler å regne at 89 prosent av karbonet i biokull fortsatt ligger i jorda etter 100 år. Om vi satset skikkelig på dette, og nådde potensialet kunne vi kanskje binde karbon tilsvarende 3,7 millioner tonn CO₂ i året.

Å nå et slikt mål vil koste, men det bør ikke skremme politikere. Omtrent 8 milliarder er kostnaden ved elbilpolitikken i 2018, ifølge Finansdepartementet. Slik vi ser dette, er det ikke først og fremst et landbruksspørsmål.

Biokull kan ha en positiv effekt på jordkvaliteten, men om det skal være driveren, vil vi aldri nå potensialet for karbonbinding. Dette er klimapolitikk, og storting og regjering bør begjærlig gripe denne sjansen.

Ola Elvestuen bør ta denne kampen, og har gode argumenter for å overbevise Siv og Erna om at dette er klok og rimelig klimakamp. Olaug Bollestad er sikkert også villig til å hjelpe ham.

Neste artikkel

Åpner opp for dagpendlere