Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjødselprisen må kompenseres

Standard NPK-gjødsel har hatt en prisøkning på 30 prosent fra 1. juli sammenlignet med fjoråret. Det føyer seg inn i rekken av av økte kostnader på alt fra plast, stål, treverk og plantevernmiddel til traktorer og redskap.

Gjødsel er den utgiftsposten som vil ha mest å si for bøndenes resultater i neste vekstsesong. Når bønder handler gjødsel for rundt 1,7 milliarder, kan prisøkningen utgjøre så mye som 500 millioner kroner. Det kan nulle ut halvparten av inntektsveksten som ble oppnådd i jordbruksforhandlingene for 2022. Her bommet partene grovt da det ble anslått en gjennomsnittlig prisøkning på 1,8 prosent for såkalte «ikke-varige driftsmidler» der gjødsel inngår.

Økte priser på nitrogen, fosfor og kalium er ikke noe norsk fenomen. De trekkes opp av økt etterspørsel internasjonalt. Prisen på hvete, mais, soyabønner og andre viktige kraftfôrråvarer har steget kraftig i 2021, og er ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) på sitt høyeste nivå siden 2011. Blant de største driverne er Kina, som har en stor vekst i forbruk av kjøtt og meieriprodukter. Prognosene viser at situasjonen kan bli langvarig. En FAO-rapport sier det globale behovet for NPK-gjødsel vil øke med to prosent i 2022. Det kan påvirke gjødselprisen ytterligere.

Annonse

Gjødselprodusenten Yara nyter godt av økt etterspørsel og aksjekursen har steget 16,8 prosent siste seks måneder. Det er viktig å merke seg at staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, her sitter med en eierandel på 36,21 prosent. Yara vedtok på sin generalforsamling i vår å utbetale et samlet utbytte til sine aksjonærer på 5,4 milliarder kroner for resultatene i 2020. Statens andel var på nesten 2 milliarder.

Hovedavtalen for jordbruket åpner for ekstraordinære forhandlinger når situasjonen tilsier det. Regjeringen bør kunne bruke av midlene fellesskapet har tjent på salg av gjødsel til å kompensere noe av regninga som har havnet i fanget på bøndene. Konsekvensen kan ellers bli lavere avlinger og fallende selvforsyning.

Neste artikkel

Yara lover nok mineralgjødsel til våronna