Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fra over- til under­produksjon av svin?

Balansen i svinemarkedet er i ferd med å rettes opp. Prognosene fra januar viser at overskuddet i 2019 vil bli redusert med 4 000 tonn, mye takket være at bøndene selv har bestemt seg for redusere både purketall og antall bedekninger.

Den frivillige utkjøpsordningen har fungert etter hensikten. 77 svinebønder har ifølge Nortura sagt at de vil takke ja til tilbudet om en sluttpakke, finansiert av næringa gjennom omsetningsavgiften på svinekjøtt. Til sammen utgjør dette rundt 2 500 purker, noe som kan ta ned produksjonen med 6 000 tonn svinekjøtt. Det er mye, men Omsetningsrådet har gitt grønt lys for å kjøpe ut inntil 4 000 avlspurker. Det utgjør 6-7 prosent av norsk produksjon.

Men svineproduksjonen kan ende opp med å bli enda mye lavere. 18. mars er det høringsfrist på nye regler, som tar sikte på å få slutt på produksjon med såkalte engangspurker. Ved å øke rekrutteringen av ungpurker og slakte purker direkte fra fødeavdelingen, har enkelte smågris- og kombinertprodusenter kunne økt produksjonen utover det som opprinnelig var intensjonen i konsesjonsregelverket.

Annonse

I denne utgaven av Bondebladet skriver vi om Oddlaug og Osmund Birkeland i Vindafjord kommune i Rogaland, som bygde smågrisfjøs i 2009. De produserer 5 500 smågris i året og slakter litt over 200 purker. Om forslaget til departementet på maks 140 slakta purker går gjennom, vil de tape opp mot 750 000 kroner i inntekt. Det er lønna til minst en av driverne.

Kilder Bondebladet har snakket med, mener det knapt er bygd purkefjøs i Norge de siste 10 årene med «normal rekruttering», og at for enkelte slakterier vil departementets forslag fjerne 15 til 20 prosent av produksjonen.

Spørsmålet blir da om det er mulig å bygge smågrisfjøs i Norge for normal rekruttering, og om vi styrer fra grøfta med overproduksjon og rett over til grøfta med underproduksjon.

Neste artikkel

Gode Gloria, for en nedkomst!