Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsatt bondens egen avis

Forrige uke ble det kjent at Amedia blir majoritetseier i Tun Media etter at alle samvirkeselskapene har solgt sine aksjer. Tun Media ble stiftet i 2000, og utgir både Bondebladet, Nationen, Norsk Landbruk og Traktor. Slik skal det fortsette. Med Amedia på eiersiden vil konsernet utvikle seg, samtidig som Norges Bondelag gjennom sine eierandeler sikrer landbrukets felles interesser i publikasjonene fremover.

At Tun Media nå får en industriell majoritetseiere vil ikke medføre endringer i Bondebladets redaksjonelle linje. Det kan derimot ha betydning for at vi skal lykkes med det digitale hamskiftet som både aviser og fagblader må gjennomføre. Kampen om lesernes oppmerksomhet på digitale flater er krevende, og gjør det vanskelig for et mediehus å stå aleine.

Tun Medias publikasjoner skal ut der gårdene ligger. I vårt nedslagsfelt er ofte både budruter og bredbånd gitt liten prioritet, og vanskeliggjør distribusjonen enten den foregår på papir eller digitalt. Det blir ikke noe enklere av at Telenor vil kutte ut kobberkabelen og Posten vil redusere antall dager med ombæring. Dette er årsaker til at Tun Media har større grunn til å lykkes sammen med Amedia.

For Tun Medias eiere har det vært viktig å finne en samarbeidspartner som kan styrke formålet og sikre en bedre og bredere nyhetsdekning om landbruk. Tine, Nortura, Felleskjøpet, Landkreditt, Gartnerhallen, Geno og Hoff selger sine aksjer, men har forpliktet seg til å videreføre den kollektive avtalen om å utgi Bondebladet til sine medlemmer. Det sikrer at Bondebladet forblir en sterk kanal for medlemsinformasjon ut i næringa.

Annonse

Det er viktig at Bondebladet skriver for medlemmene i organisasjonene og at avisen redigeres etter redaktørplakaten. Det sikrer takhøyde i publikasjonen og at det er rom for å fremme meninger som går på tvers med organisasjonens ledelse.

Undersøkelser i Norges Bondelag har vist at Bondebladet er den viktigste kanalen for medlemsinformasjon. Det er noe redaksjonen i Bondebladet har som sin viktigste ambisjon å videreføre.

Neste artikkel

Tid for ekstraomgangar