Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fordelaktige løftebrudd

Den partiuavhengige organisasjonen «Holder de ord» har undersøkt politikernes etterrettelighet ved å gjennomgå alle de 776 løftene fra Sundvoldenerklæringen til regjeringen Solberg.

Resultatet viser at rundt hvert femte av regjeringas valgløfter er brutt. Flest løftebrudd har skjedd innenfor feltene til Landbruks og matdepartementet. Her er mer enn hvert tredje løfte brutt. Dette skal bøndene være takknemlig for.

Da Fremskrittspartiet inntok landbruksdepartementet i 2013 var nervene i høyspenn i Landbrukets hus. Bondelaget hadde på forhånd advart om at FrPs-program ville utradere norsk landbruk, ettersom de gikk til valg på å avskaffe både tollvern, konsesjonslov, jordbruksavtale og markedsregulering.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sa i et intervju med Nationen forrige uke at han skulle ønske de hadde kommet lenger, men at man i en mindretallsregjering må godta Stortingsflertallet. I Bondebladet denne uka lister vi opp hva H/FrP har forsøkt å få gjennom, og hvor det ble stoppet.

Annonse

Det er liten tvil om at støttepartiene KrF og Venstre har vært lydhøre overfor bøndene. De har sørget for å holde igjen regjeringen på avgjørende spørsmål om hva slags landbruk vi skal ha.

På et punkt ser det ut til å stå på viljen: Løftet om fondsordning hvor bonden skattefritt kunne bygge opp egenkapital, er det vanskelig å se for seg skulle blitt stanset i Stortinget. Dette løftet har de borgerlige brutt, uten å gjøre noe forsøk på å gjennomføre det. Det er også vanskelig å få øye på de «målrettede skattelettene» som skulle styrke bondens økonomi og øke produksjonen.

Jon Georg Dale har ikke villet kommentere denne saken i Bondebladet. Ministeren har brukt høstens valgkamp flittig til å fortelle om hvor godt det går i landbruket under hans ledelse. Det han glemmer å opplyse om, er at han skryter av å stå bak en suksess som skyldes godt vær, gode avlinger og en politikk hans egen regjering har forsøkt å avvikle.

Neste artikkel

Frp-politiker har anmeldt ledelsen i Mattilsynet i Rogaland