Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Følg Stortingets ulve-vilje

Opptil 10 000 mennesker satte sist uke sitt tydelige preg på Oslo sentrum. Slagordene mot regjeringen haglet, og den store gjengangeren var: «Nok er nok!» Hva er det så bygdefolk landet over har fått nok av? Mye.

Bakteppet for det rovdyrpolitiske fakkeltoget til Stortinget, var Klima- og miljødepartementets lisensfellingsvedtak før jul. Da sørget statsråd Elvestuen for å frede ulv både i Mangenreviret i Akershus og Hobølreviret i Østfold. Vedtaket er stikk i strid med rovviltnemnders vedtak i fjor.

Rovviltnemndenes hovedrolle er å sørge for at bestandene av rovvilt opprettholdes på det nivå som Stortinget har fastlagt. Hvilket for ulvens del, er et bestandsmål på 4–6 årlige ynglinger. Status er 10,5 ynglinger.

Bondebladet støtter Naturbruksalliansens skriv, som sist uke ble levert Stortingets presidentskap. Der er konklusjonen at Stortinget igjen må gi en tydelig beskjed til regjeringen om at bestanden skal reguleres ut fra vedtatte bestandsmål.

Annonse

Problemet er at dette ikke skjer i praksis. Bygdefolk og landbruket har de siste to åra deltatt i tre store markeringer, men noen reell kursendring har ikke skjedd i forvaltningen. I mellomtiden øker folks sinne og fru­strasjon, som imidlertid handler om noe langt mer enn bare ulv.

Som lederen av Naturbruksalliansen, Gunnar Gundersen, sa under markeringen: «Ulven er et symbol på et demokrati som svikter». Det handler om tapte utmarksressurser, bruken av utmarksbeite i sonen er praktisk talt avviklet, selv om antall sau har økt, det handler om den private eiendomsretten, og ikke minst en følelse av avmakt. Folk i Bygde-Norge opplever at deres livsbetingelser og interesser ikke er like mye verdt som byfolks.

Sist uke viste NRK2 en dokumentar om utviklingen i Nord-Sverige siden 60-tallet. Folk, ressurser og kapital har over mange tiår forsvunnet sørover, mens en stadig mer urbanisert og sentralisert befolkning har fått nyte godene. Flere paralleller kan dras til norske forhold. Med en stadig tilspisset rovdyrkonflikt, forsterkes også manges opplevelse av «oss og dem» – de tilgodesette og de glemte.

Neste artikkel

Rekordfå påviste rovviltskader på sau