Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Et glimrende initiativ

Et hovedproblem for norsk landbruk er at det norske markedet er begrenset, og eksport er vanskelig. Det blir dermed viktig å unngå at billig importert mat tar mye plass på det hjemmemarkedet vi tross alt har.

Norsk kjøtt har høy markedsandel i Norge. Men det er på fastlandet. På oljeplattformene er situasjonen en ganske annen. Det blir brukt et tonn kjøtt­varer på Equinors rigger hver dag. Men 80 prosent av kjøttet blir importert. Det skulle være helt unødvendig.

Det er et glimrende initiativ som kommer fra blant andre Trond Cato Fylling, hovedtillitsvalgt for Safe Sokkel Equinor. Årsmøtet i Safe Sokkel Equinor har nå vedtatt å oppfordre styret sitt til å være en på­driver for at Equinor skal tilstrebe seg å bruke mest mulig norsk kjøtt og andre råvarer på alle sine installasjoner på sokkelen. Målet er både å støtte og styrke norske produsenter og distriktene, og å redusere klimafotavtrykket på en bærekraftig måte. Bondebladet applauderer initiativet!

Det er ikke toll på maten som blir importert til oljeplattformene. Utenlandsk kjøtt får dermed et økonomisk fortrinn foran norsk. Men norsk kjøtt har mange andre fortrinn – og det bør også oljeselskapene tenke på.

Annonse

Oljeselskaper bør kutte klimagassutslipp der de har mulighet. Sauekjøtt trenger ikke bli fraktet fra New Zealand, på den andre siden av jordkloden. Vi har nydelig kjøtt selv. Og som Fylling peker på i dagens avis: Oljeaktiviteten skal komme hele landet til gode, også distriktene.

Siden importen er tollfri for oljeselskapene, kan man likevel ikke forvente at de nå snur opp og ned på innkjøpsstrategiene sine. «Dette kan ikke være opp til hver enkelt aktør. Da blir det prisen som avgjør», sier Fylling. Det tror vi han har rett i. Penger er en sterk motivasjonsfaktor. Så her må myndighetene på banen.

Regjering og Storting: Tar dere ballen?

Neste artikkel

Ni nye medlemmer med «historisk kvalitet»