Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Engangspurker til besvær

Ved å slakte purka så snart det første kullet er avvent, kan en bonde flerdoble antallet smågris han leverer. Dette kalles engangspurkeproduksjon, og er fullt lovlig. Det er likevel dypt problematisk av minst to grunner.

Det har åpenbare konsekvenser for strukturen i landbruket. Vi har omtrent 1100 smågrisprodusenter. Om all smågris ble produsert av engangspurker ville omtrent 100 besetninger kunne levere all grisen vi trenger. Bare i Norge er engangspurkeproduksjon mer lønnsomt enn annen smågrisproduksjon.

Den andre grunnen har med omdømmet å gjøre. En purke er på sitt beste rundt 3–4 kullet. En god purke kan også vare lengre og få både fem og seks kull. Å slakte purka for å tilpasse seg et regelverk vitner om en bruk og kast holdning til dyret. Norge har bedre dyrevelferd enn andre land, men danskene og tyskerne holder ikke på slik. Hvordan reagerer norske forbrukere den dagen hoveddelen av norske griser kommer fra slike besetninger?

Vi har satt en grense på hvor mange slaktegris en bonde får levere. Smågrisprodusenten kan derimot levere så mange smågris han vil, så lenge han ikke har mer enn 105 purker til enhver tid. Slakter du purka etter første kull kan du øke fra 4 000 til 15 000 smågris. Ser vi på lønnsomheten virker det særs ufornuftig å ikke satse på engangspurker.

Annonse

Forvaltningen mener det er vanskelig å kontrollere antall smågris, men det er et tvilsomt premiss. Nesten all smågris omsettes i dag via slakteri. Det er ikke vanskeligere enn at å si at all smågris må formidles via slakteriene, og gi disse en rapporteringsplikt.

Vi har i denne utgaven snakket med to grisebønder: En som driver med engangspurker, og en som ikke gjør det. Alt tyder på at begge er svært dyktige, men antall smågris er svært forskjellig. Det er lett å forstå hvorfor noen velger engangspurker: Svært høy lønnsomhet. Så lenge regelverket åpner for det, er det selvsagt fristende å tjene så mye penger som mulig. Det er en rimelig antagelse at andelen som driver med engangspurker vil fortsette å stige så lenge regelverket åpner for det.

Neste artikkel

Nær balanse for storfe