Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En svært god nyhet

Overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens hos svin i Norge viser at ingen besetninger testet positivt for MRSA-bakterier i 2018, melder Mattilsynet.

Aviser bruker ofte ikke spalteplass på å skrive at «ingenting har skjedd». Men denne gangen gjør vi gladelig et unntak. For dette er en svært god nyhet. Det betyr at bekjempelsen av MRSA i norske svinehold har vært en suksess. Det har stor betydning for folkehelsa. Det redder faktisk liv.

Nylig ble det påvist MRSA-smitte i en besetning i Nordland. Dette må vi, ifølge Mattilsynet, forvente. Funnet i Nordland er imidlertid unntaket som bekrefter regelen, ettersom det ikke ble gjort noen positive funn av MRSA-smitte i de rundt 800 norske svine­besetninger som i fjor ble sjekket.

Den største æren for det har svineprodusentenes tiltak for å forebygge smitte. I 2018 kom det nytt regelverk for svinebesetninger som sier at du skal bruke beskyttelsesutstyr dersom du har vært i en risikosituasjon, for eksempel om du har besøkt dyrehold i utlandet, eller at du har vært i en besetning som har vært positiv. Dersom du tester deg og har negativ test, kan du gå inn i fjøset uten beskyttelsesutstyr.

Annonse

Et helt år uten funn viser at smittevernprogrammet har hatt effekt. Derfor er det viktig at Mattilsynet fortsetter å overvåke og at bøndene gjør det de kan for å forebygge smitte.

Det var ambisiøst, men riktig å sette i gang bekjempelsen av MRSA i svinebesetningene våre, noe ingen land har gjort før oss.

I Danmark har utbredelsen av MRSA eksplodert. Ifølge Fødevarestyrelsens screening var 88 prosent av svinebesetningene smittet i 2016. Det danske helsevesenet bruker i dag betydelige ressurser på å prøve å hindre at husdyr-MRSA kommer seg inn på sjukehus.

Én feil er dog gjort her i Norge: Når uhellet først er ute, må myndighetene stille bedre opp overfor bøndene som blir rammet. De tar støten, for at ikke andre mennesker skal dø. Det minste man da kan forlange, er gode ordninger som gjør at det ikke er svinebøndene selv som må ofre seg for folkehelsa. •

Neste artikkel

Kraftig vekst i svine-eksport til Kina