Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ekstremvær krever økonomisk beredskap

Store nedbørsmengder resulterte i kraftig flom flere steder i Sogn og Fjordane og østover i Gudbrandsdalen 24. juli. Kreftene som var i sving var voldsomme, og elver brøytet seg fram der de ikke hadde vært før. Regnet ødela både bygninger, bro- og vegforbindelser og førte til kraftig utvasking av dyrka mark flere steder. I Utvik forsvant nærmere 20 dekar av jorda til bærprodusent Reidar Bruland (se sak side 6).

Når kritisk infrastruktur som broer og veger settes ut av spill på denne måten, kan det raskt gi konsekvenser for hele samfunn. I tilfellet Utvik/Innvik i Nordfjord ble bærprodusenter som ikke var direkte berørt av flommen hindret fra å frakte bær ut på markedet, mens melkebønder måtte helle ut melka der tankbilen ikke kom fram.

Men der Tine går inn og kompenserer melkebøndene 100 prosent for råvarene de heller ut, er det ingen som dekker et tilsvarende tap for bærprodusentene. De som henter store deler av inntekten i løpet noen hektiske sommeruker er dermed spesielt utsatt. Å utsette plukkingen er ikke et alternativ.

Bønder i Utvik med forsikringspapirene i orden erfarer nå at forsikringene likevel ikke gjelder siden skaden har oppstått på det offentlige veinettet, og ikke på selve gården.

Annonse

Landbruket må belage seg på at klimaendringene kan gi røffere forhold og mer avlingsskade fremover, både i form av erosjon og soppsykdommer. Derfor trengs det erstatningsordninger som fanger opp produsenter som blir rammet enten direkte eller indirekte av skadene.

Gartnerhallen har ved flere anledninger uttalt at det må åpnes for fondsavsetninger med skattefordel i jordbruket. En slik fondsordning vil gi bøndene insentiv til å investere i mer robuste dyrkingssystemer og utjevne inntektssvingninger. Dette vil være en nyttig økonomisk tilpasning i møte med utfordringene et ustabilt klima fører med seg. •

Neste artikkel

Tine-utbyggingen i nord har startet