Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyrehelse = folkehelse

For 130 år siden ble Veterinærinstituttet etablert i Oslo. Den første sykdommen dyrlegene gikk i gang med å bekjempe, var tuberkulose hos storfe. Strategien ble å utvikle en metode for å teste om dyr var positive. Når de fant en besetning som var positiv, ble den isolert og syke dyr utsjaltet. Dette lyktes de godt med, og Norge ble med det ett av de første landene som klarte å utrydde sykdommen.

Nå har Veterinærinstituttet flyttet sammen med NMBU på Ås, og hele verden har fått øynene opp for at testing og isoleringer er våre viktigste verktøy i kampen mot smittsomme sykdommer. Forrige uke var det offisiell åpning av det som har blitt et av europas mest avanserte bygg innen veterinærmedisin. Det er på størrelse med ni fotballbaner, og har kostet ni milliarder kroner.

Investeringen markerer ikke bare en viktig satsing på dyrehelse, men vel så mye sammenhengene mellom dyrs og menneskers helse. Mange nye infeksjonssykdommer har sin opprinnelse fra dyr, og etter koronapandemien trengs det ingen demonstrasjon for at dyrehelsa står sentralt i beredskapssammenheng.

Annonse

Sammen med veterinærene gjør norske bønder en indirekte jobb for folkehelsa hver dag ved å produsere trygg mat. Det er i dag strengere biosikkerhetstiltak for å komme seg inn i enkelte norske gårder enn det er for å komme seg inn på et sykehus under koronapandemien. For ti år siden hadde ingen norske griser antibiotikaresistent MRSA. Men da bakterien kom, satte næringa alt inn for å sanere bakterien. Hver eneste innbygger i Norge bør personlig takke svinebøndene for den innsatsen.

Antibiotikaresistens er en global trussel mot folkehelsa, og det er en klar sammenheng mellom forbruk og forekomst av resistens. Mye av forklaringen til at vi er blant landene som bruker minst antibiotika, ligger i det forebyggende arbeidet til veterinærer og bønder, og den norske landbruksmodellen, med spredt produksjon og små besetninger.

God dyrehelse vinner vi alle på. Det gir god dyrevelferd, økt lønnsomhet for den enkelte produsent, lavt antibiotikaforbruk og god folkehelse.

Neste artikkel

Bak en dyretragedie