Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Den som lytter, kan lære

Har det noen gang hendt deg at du først ikke har kunnet noe, og deretter har lært deg det? Vi vil tro at svaret er ja. Dette er det som kalles læring.

Thomas Gleng var uerfaren, og han feilet. Grundig. 41 dyr døde. Hverken han eller de rundt ham skjønte hvorfor. Men som dyreeier er det han som sitter med ansvaret.

Når noe sånt skjer, er det flere ulike reaksjonsmønster. Da de første dyrene døde, ba han om hjelp til å finne ut hvorfor. Etter at situasjonen var over, har han gang på gang søkt råd og fått opplæring, og han har etablert en gruppe rundt seg som kontrollerer at dyreholdet er bra. Av de ulike reaksjonsmønstrene man kan ha, kan ikke Bondebladet skjønne annet enn at dette må være blant de betryggende.

Men hvor mye har han egentlig lært? Kan han nå nok til å være en god bonde? Mattilsynet tror ikke han har lært noe særlig. «Det har skjedd en voldsom forbedring i dyreholdet. Gleng har vært ivrig etter å forbedre seg, og har gjort det», sier derimot veterinær Elin Sørlie Buer, som har vært i fjøset hans flere ganger i måneden det siste året. Erling Skurdal har jobbet 35 år med rådgiving på sau. Skurdal roser Glengs forbedringsarbeid og stoler nå på ham.

Annonse

Mattilsynets hovedkontor vedtok 26. august at Gleng må avvikle saueholdet sitt. Det er ikke noe galt med dyrene nå. Mattilsynet fant ikke et eneste avvik ved forrige tilsyn. «Det er det vi tror om fremtiden som er viktig», forklarer Mattilsynets seksjonssjef for dyrevelferd.

Og det er et viktig poeng. Det er ikke Glengs evner som bonde i februar 2019 som skal dømmes i denne saken. Det er hans evner til å stelle og fôre dyr i framtiden. Men er det ikke da lurt å spørre de som faktisk har lært ham opp, om hvilket inntrykk de sitter igjen med? De har tross alt sett mye mer av dyreholdet hans enn Mattilsynet har, og kan bidra til å komplementere bildet?

Et spørsmål til vi sitter igjen med: Når det er framtiden Mattilsynet er bekymret for, hvorfor i all verden fatter de da et vedtak om at dyr i godt hold skal bort nå, mens bonden umiddelbart etterpå kan starte opp igjen med nye dyr?

Neste artikkel

Slik svarer Tyr