Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bratte forhandlinger

Samvirkeorganisasjonene har levert sine innspill til årets jordbruksforhandlinger og Norges Bondelag har samlet seg om en felles resolusjon. Budskapet er at Stortingets inntektsmål fra 2017 skal oppfylles, gapet til andre grupper skal tettes og bøndene med lavest inntekt skal prioriteres. Før påske startet jobben med å meisle ut kravet som skal overleveres statsråden 27. april.

Etter fjorårets forenklede forhandlinger er det forventninger om et kraftig løft. Bøndene har levert på samfunnsoppdraget om å sikre trygg matforsyning gjennom hele pandemien. Næringa sliter med en sterk kostnadsvekst, som gjør det vanskelig for mange å foreta nødvendig vedlikehold og fornyelser av driftsmidler. Investeringsbehovet er stort som følge av krav og forventninger til både klimakutt og dyrevelferd. I mars gikk Nibio ut med en beregning på at det vil koste opp mot 23 milliarder å innfri løsdriftskravet i melkeproduksjonen. Det gir behov for en ekstraordinære investeringspakke, ikke omfordeling av midler.

Landbruket står imidlertid i en situasjon som vil gjøre forhandlingene ekstra krevende. Pandemien har gitt salgsvekst for norsk kjøtt og melk, men få muligheter for bøndene til å hente ut økt pris i markedet. Det er matkjedene som tjener seg rike, det blir mer vertikal integrering og økt import. Den uteblitte handelslekkasjen til Sverige vil sannsynligvis ta seg opp igjen straks grensene åpner, selv om flere nok har forstått verdien og betydningen av egen matproduksjon.

Annonse

Vi er også i en situasjon der mange deler av næringslivet er hardt rammet av korona og det er høy ledighet. Så mens NHO har varslet reallønnsnedgang i årets lønnsoppgjør, går verdikjeden for mat bedre enn normalt. Spørsmålet er da hva staten vil mene om landbrukets krav. Det er lett å forestille seg at regjeringa kan finne på å bruke ordet umusikalsk.

Heldigvis kan landbruket få effekt av at det er valg til høsten. Det er politisk handlingsrom når vi har en mindretallsregjering, og vi vet hvor Stortinget står i sentrale spørsmål om selvforsyning og landbruk i hele landet.

Neste artikkel

Økt lønnsomhet er roten til alt godt