Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Borgerlige uten ryggrad

Torsdag forrige uke vedtok regjeringspartiene et forbud mot pelsdyroppdrett. Det er en uklok og sterkt inngripende politikk fra stortingsflertallet. De påstått næringsvennlige partiene Høyre og Fremskrittspartiet, samt KrF, vedtok så sent som i 2017 at næringa skulle ha en bærekraftig fremtid. De er helt åpne på at de har snudd i saken ene og alene for å få partiet Venstre i regjering. For å finne tilsvarende ryggrad må vi over i manetenes rike.

Ap, SV, MDG og Rødt har alle i lang tid ønsket å legge ned næringa. De har flagget sitt ståsted åpent, og har vært tydelige på at de ønsker en skikkelig kompensasjon til menneskene som nå blir fratatt sine livsverk. Ap og Sp gikk inn for å bruke grunnlovens bestemmelser om ekspropriasjon, for å sikre at alle fikk full erstatning. SV og MDG gikk ikke med på dette, men stemte i stedet for regjeringens forslag.

Lovavdelingen i regjeringen mener det ikke er nødvendig å gi erstatning som ved ekspropriasjon. Ifølge dem vil det være et «betydelig prinsipielt avvik» om Stortinget gjorde det når tinget benytter seg av sin «alminnelige myndighet til å forby eller regulere en næring».

Annonse

Regjeringspartiene vil i stedet legge til grunn bokført verdi og et tispetillegg for kompensasjon. De sier de vil komme tilbake til Stortinget om det dukker opp åpenbare urimeligheter. Hva det vil si kan de imidlertid ikke svare klart på gjennom fem timer med debatt.

Å gjemme seg bak lovavdelingens uttalelse når Stortinget for første gang i moderne tid forbyr en lovlig næring, er ynkelig. Den lovgivende forsamling kunne og burde selvsagt garantert at alle menneskene de nå har kastet ut i utrygghet, skal ha erstattet hver eneste krone de taper.

Det er ille at de tre partiene kan gå med på å legge ned en næring mot sin egen overbevisning. At de ikke er rausere med menneskene de ødelegger for, er enda verre. De bør føle skam over å behandle sine medborgere slik.

Neste artikkel

Pelsdyralslag donerte smittevernsutstyr til Ahus