Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ammekua må unngå sauefella

Det er ikke mange år siden det var underdekning av lammekjøtt i Norge. Både politikerne og næringa var opptatt av å øke produksjonen for å realisere et ubrukt potensial for norsk landbruk. Investeringslysten og optimismen var på topp og prisene gode. Men ingenting kan vokse inn i himmelen. Bondelaget ante truende skyer i horisonten og ba Innovasjon Norge stoppe støtten til nyetableringer, men støtte ble utdelt lenge etter at fryselagrene begynte å fylles opp. I dag er overproduksjonen et faktum. Vinneren er forbrukeren, som kan få billig førsteklasses lammekjøtt. Bonden betaler prisen.

Dagens offensive satsing på ammeku har mye til felles med sauehistorien. Det er all grunn til å øke produksjonen av storfekjøtt, for prognosene tilsier at vi må importere 8100 tonn neste år, men det er likevel fornuftig at Nortura nå bruker prissignaler for å bremse satsingen noe (se sak side 12). En jevn vekst er enklere å håndtere enn en boom.

I prognosene tar Nortura utgangspunkt i at salget blir redusert med én prosent neste år, blant annet fordi rødt kjøtt har blitt utpekt som miljøversting. Landbruket unngikk forslaget fra Grønn skattekommisjon om å innføre en miljøavgift på rødt kjøtt, men det er langt fra sikkert at denne kampen er over.

Annonse

Internasjonale handelsavtaler er dog en større trussel enn at nordmenn spiser noen færre kjøttmiddager i året. I vår økte EUs kvote for tollfri import av storfekjøtt til Norge med 1600 tonn. I disse dager forhandler Efta, som Norge er medlem av, med Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay om en frihandelsavtale. Det er all grunn til å frykte resultatet av disse forhandlingene.

Det er ingen lett jobb å forutsi hvordan melke­ytelsen, nye fjøs, forbrukertrender og internasjonale avtaler til sammen vil påvirke produksjon og etterspørsel etter storfekjøtt, men det er svært viktig at markedsregulator tar jobben på det største alvor. Det ville være virkelig trist om dagens optimister med nye ammekufjøs om noen år står fast i sauefella.

Neste artikkel

Prisen på lammekjøtt opp 1,50 kroner per kilo