Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alvorlig for svinenæringa

Utfordringen med å få balanse i svinenæringa øker i omfang. I sin første prognose for 2019 forventer Nortura et overskudd på 5 400 tonn, samtidig som det er 6 000 tonn på lager. Situasjonen blir ikke enklere ved at muligheten for å eksportere 1 900 tonn svinekjøtt gjennom WTO-avtalen forsvinner i 2021.

Svinebøndene har slitt med overproduksjon tidligere, men det er nå flere faktorer som virker mot hverandre. Dyktigere produsenter, bedre fjøs og bedre genetikk gir en stadig mer effektiv produksjon. Antall avvente grisunger går opp, spedgristapet går ned og tilveksten øker. En gjennomsnittlig slaktegris legger på seg 63 gram mer per dag, enn den gjorde for bare fem år siden.

Overkapasiteten kommer også ved at noen få presser regelverket helt i grenseland. Landbruksdirektoratet la nylig frem forslag for å tette smutthullet for produksjon av såkalte engangspurker. Det er viktig at forslagene blir effektive, men bedre regulering er neppe tilstrekkelig.

Annonse

I tidligere tiders overproduksjon økte både befolkningen og forbruket av svinekjøtt. Nå er det motsatt. Befolkningsveksten i Norge er på sitt laveste siden 2005 og etter flere år med økning viser prognosen fra Nortura Totalmarked at salget av svinekjøtt nå synker med to prosent.

Det er ingen garanti for at utviklingen i forbruket vil snu. I likhet med kjøttproduksjonen generelt angripes grisen fra sterke krefter, både når det gjelder dyrevelferd, helse og miljø. Senest sist uke omtalte Bondebladet en antikjøtt-kampanje i Danmark, der kjøttspising ble sidestilt med røyking. Selv om det er fake-news, påvirkes forbruket av slik aktivisme.

Alle som produserer mat må tilpasse seg nye forbruksmønstre. Samtidig må budskapet fra miljø- og dyrevernaktivister møtes med kunnskapsformidling. Fremtidige generasjoner må læres opp til å forstå at kjøtt er en viktig proteinkilde i menneskers kosthold. De må lære at produksjonsdyr i Norge har det bra, og at det er bedre for miljøet å kutte i antall flyreiser enn i antall kjøttmiddager.

Neste artikkel

– Vi jobber hardt for alle bønder