Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alle taper på lavere volum

Forhandlingene om hvordan 100 millioner liter melk skal fases ut når det blir slutt på eksportstøtte til Jarlsberg-osten, er ferdig: 40 millioner liter fjernes ved utkjøp av kvoter, og resten skal reguleres med forholdstall på disponibel kvote.

Utkjøpet av kvotene er beregnet å koste 550 millioner. Staten bidrar med 200 av dem, mens resten dekkes av omsetningsavgifta. Hver aktive produsent må altså finne seg i å levere mindre av sin tilmålte kvote fremover, og være med og betale for kvotene som fjernes. Ikke overraskende er det mange melkebønder som er misfornøyde med resultatet. Kritikken haglet på Facebook allerede da pressekonferansen ble varslet i forrige uke.

Alle liker å ha noen å skylde på. Men det er ikke Bondelagets skyld at eksportstøtten fases ut. Det Bondelaget prøver er å gjøre konsekvensene av utfasingen så overkommelig som de klarer for melkebøndene. Det fortjener de ikke kjeft for.

Annonse

Småbrukarlaget brøt ut av forhandlingene av flere grunner, blant annet fordi staten ikke ville være med på å skjerme de første 30 000 tonna for hver produsent. Man kan spørre seg hva Småbrukarlaget oppnådde ved å forlate forhandlingsbordet, annet en ren populisme.

Reidar Almås sier i denne avisen at Bondelaget var dømt til å bli enige med staten, og inngå en avtale mange blir misfornøyde med. Mens Småbrukarlaget kunne stole på at Bondelaget tok ansvar i forhandlingene, kunne ikke Bondelaget stole på at Stortinget tok ansvar. Særlig ikke når det er flertallsregjering. Den første konsekvensen kunne blitt at 200 millioner fra staten ikke hadde vært der.

Sakens uomtvistelige kjerne er at alle som produserer en vare, taper når etterspørselen synker. Dess­verre handler det ikke bare om å håndtere en bråstopp i Jarlsberg-eksporten, det varige melkeforbruket synker også. Alternativet til ikke å kutte i produksjonen, vil mye trolig svi hardere. Å sende den overflødige melka til produksjon av pulver og fôr, vil gi lavere melkepris, lavere etterbetaling og tap av konkurransekraft.

Neste artikkel

Per Aas til minne