Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Aldri mer 9. april?

At staten sørger for beredskapslagring av matkorn burde være omtrent like kontroversielt som at staten sørger for at vi har et forsvar. Slik er det ikke, og Bondevik II-regjeringen avskaffet beredskapslagringen i 2003.

Av partiene på Stortinget er det, merkelig nok, Høyre som er de mest ihuga motstanderne. Frp hadde programfestet at de ønsket kornlagre fram til i fjor vår, og Venstre har også vært åpne for det. Trolig er det kalkulatorene i Høyre som har vunnet over forsvarspartiet.

Stortingsflertallet, bestående av SV, KrF, Ap og Sp tok i forrige uke ansvar, og ga regjeringen beskjed om å legge fram en melding om beredskapslagring i løpet av neste år.

Beredskapslagring ble avskaffet av Bondevik II-regjeringen, fordi det ikke var kostnadseffektivt. Det er også argumentet de borgerlige partiene brukte for å stemme imot i forrige uke. De har selvfølgelig helt rett: Det er ikke lønnsomt å ha masse korn liggende. Det er heller ikke lønnsomt å bruke titalls milliarder på Forsvaret hvert år.

Annonse

Det vil si: Tiltakene er ikke lønnsomme med mindre vi plutselig trenger korn, eller landet blir truet. «Aldri mer 9. april» het det i mange år etter andre verdenskrig, med henvisning til den triste tilstanden Forsvaret var i.

Kornberedskapen derimot, ble innført i 1928. Det kostet helt sikkert penger også den gang, men i 1940 hadde vi 340 000 tonn korn på lager, og 150 000 tonn til bestilt og på vei til landet. Ikke nok til å dekke den krisen vi møtte, men uten dette kornet ville krigsårene i Norge utvilsomt vært enda magrere.

Mange samvittighetsfulle offiserer har ropt på mer ressurser til Forsvaret, og det bør politikerne ta på alvor. Bondebladet har ingen problemer med å slutte seg til «Aldri mer 9. april» når det gjelder Forsvaret. Når det gjelder kornberedskapen, har vi fortsatt et stykke fram til beredskapen vi hadde den gang.

Neste artikkel

Bygg er helsekost