Vladimir Putins krig i Ukraina har påført landet enorme ødeleggelser og mye lidelse. Blant annet ligger det et enormt antall landminer spredt over store områder. Norsk Folkehjelp setter nå i gang arbeidet med å fjerne minene.

Norges Bondelag gir 100 000 kroner til dette arbeidet, og flere av organisasjonene i landbruket har sluttet seg til Bondelagets kampanje.

– Det er to viktige årsaker til det: Det ene er at det er nær oss, i Ukraina. Vi har et kjempeansvar for å støtte ukrainerne nå, men også etterpå, når de har vunnet krigen. Her må Bondelaget og alle andre ta ansvar. Det skal vi gjøre, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård.

Bonde til bonde

– Det andre handler om matjord og bondesolidaritet. Jeg tror det er lett for norske bønder å sette seg inn i situasjonen at du ikke kan dyrke jorda di, for den kan sprenge under deg eller rett foran traktoren. Som bønder forstår vi godt verdien av jord, av å kunne kjøre ut å gjøre skuronna. Dette skjærer rett i hjertet på alle bønder, fordi krigen har tatt det viktigste. Alt på en gård starter i jorda, sier Hjørnegård videre.

Bakgrunnen for vedtaket i Bondelaget er at deres søsterorganisasjon i Ukraina har bedt om hjelp. I etterkant av Bondelagets bidrag har Nortura, Tine og Landkreditt begge bestemt seg for å gi 100 000 kroner.

Hans Edvard Torp, styreleder i Landkreditt, annonserte pengestøtten på Bondetinget. I tillegg ga han som privatperson en krone for hvert dekar han driver og oppfordrer andre bønder til å gjøre det samme.

– Jeg driver 820 dekar, og vippsa mens jeg satt i salen. Mitt bidrag alene er en brødsmule, men får vi oppslutning rundt aksjonen, blir det noe som kan utgjøre en forskjell, sier han.

Norge har totalt cirka ti millioner dekar dyrka mark.

– Det kunne vært fint om bidraget fra enkelt bønder kommer opp i det samme som organisasjonene, sier Torp.

Umettelig behov

Ingebjørg Sørenes er kommunikasjonsrådgiver i Norsk Folkehjelp og sier behovet for minerydding er enormt.

– På slutten av året kommer vi sannsynligvis til å bikke 200 ansatte som driver med minerydding i Ukraina. Vi er en av verdens tre største mineryddingsaktører, og dette blir trolig det største programmet vi har hatt i de 30 årene vi har drevet. Ukraina er så svært og omfattende at vi sikkert må holde på i flere tiår for å bli ferdig, sier Sørenes.

– Vet dere hvor mange miner det er snakk om, eller hvor stort areal?

– Jeg tall ikke på hvor mange, men man mener Ukraina er det landet i verden som er mest forurenset av miner. Det har vært snakk om områder på størrelse med Troms og Finnmark tidligere. Vi er litt forsiktige med anslaget, fordi vi har ikke sikre tall, svarer hun.

Om tallene ikke er eksakte, er det uansett snakk om svært store områder som må ryddes for eksplosiver, før det er trygt å ferdes der.

I tillegg til minerydding har Folkehjelpa et program i Ukraina for å gi beskyttelse mot kjønnsbasert vold. Norsk Folkehjelp opplyser til Bondebladet at pengene som kommer inn gjennom denne kampanjen skal gå til arbeidet med minerydding.

Mange som bidrar

Bondebladet sitter ikke med full oversikt over alle som har gitt bidrag, men vi vet at Trøndelag Bondelag gir 12 400 kroner og Innlandet har vedtatt å gi 11 000.

I Vestland ,Telemark, Vestfold og Buskerud gir fylkeslaga 10 000 kroner hver. Rogaland gir 6000, mens Akershus, Agder og Troms gir 5000 hver.

Norske Landbrukstjenester gir 10 000 kroner og ommer til å oppfordre sine 74 medlemslag om å gi bidra med minst 1000 kroner hver. Ingebjørg Sørenes i Norsk Folkehjelp sier flere av Bondelagets lokallag har signalisert at de vil bidra.