Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Yoghurtimporten snudde

Yoghurtimporten økte raskt – men så snudde utviklingen. Aktører peker på en avgiftsendring i PU-ordningen som årsak.

I 2019 sank yoghurtimporten med ti prosent, viser ferske tall fra Landbruksdirektoratet. (Foto: Iver Gamme)
I 2019 sank yoghurtimporten med ti prosent, viser ferske tall fra Landbruksdirektoratet. (Foto: Iver Gamme)

Går vi noen år tilbake, var det ikke bare osteimporten som vokste raskt.

Mens vi importerte drøyt 1000 tonn yoghurt i 2007, var importen på over 8000 tonn i 2015. Importen hadde altså åttedoblet seg på åtte år.

Men så snudde det.

Da tallene for 2016 kom, viste det seg at mens osteimporten fortsatt steg, var bildet helt annerledes for yoghurt. Volumet sank med hele 11 prosent.

– Det har hjulpet at prisutjevningsutgiften på yoghurt ble satt til null. Da ble norsk yoghurt mer konkurransedyktig, sa Bent Myrdahl, administrerende direktør i Q-meieriene til Bondebladet da.

Avgiften ble fjernet

For en endring hadde skjedd dette året.

Tine hadde lenge slåss på både inn- og utpust for å få fjernet avgiften på yoghurt. Selv da den blåblå regjeringa foreslo å fjerne eksportstøtten, før WTOs vedtak, var Tines styreleder respons at «avgiften på yoghurt bør helt bort».

Etter hvert tok politikerne den bort. Avgiften ble satt ned fra 1,45 kroner til en krone 1. juli 2015, og deretter fjernet helt 1. juli 2016.

Annonse

Synker fortsatt

Etter dette – sammenheng eller ei – har yoghurt- importen gått ned.

I 2019 sank importen med ti prosent, viser de ferske tallene fra Landbruksdirektoratet.

Avgiftsendringen er også det første Tinedirektør Johnny Ødegård nevner når Bondebladet spør ham hvorfor importen av yoghurt sank i 2019.

– Det er nok en kombinasjon av flere forhold. Vi jobbet mye med å styrke konkurransekraften til den norske yoghurten. Satsene i prisutjevningsordningen ble endret. Vi har hatt effekt av det. I tillegg har vi lyktes med innovasjonsarbeidet i Norge, og det er forbruksbølger, sider Ødegård.

En lignende svar gir bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

– Det kan være flere grunner til det, men vi fjernet avgiften innenfor pu-ordningen for noen år siden, med sikte på å styrke konkurransekraften til norsk yoghurt og redusere importen. Det ser ut til å ha bidratt, sier Bartnes.

Det samme viser Sofie Oraug-Rygh, Synnøve Findens pressekontakt, til:

– Yoghurt har fått bedre beskyttelse gjennom avgiftsendringen i PU-ordningen. Det kan være det. Det er også generelt litt nedgang i yoghurtmarkedet, sier hun.

– Har betydning

Men er vi virkelig så prisfølsomme? Kan dette grepet ha gjort at vi er mer tilbøyelige til å velge norsk yoghurt?

– Dette er utenfor fagområdet mitt. Men vi vet at pris har betydning, særlig for en del av forbrukerne, sier Johnny Ødegård.

Neste artikkel

Trippel rekord for Tine