Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

WWF tapte ulverettsaken mot staten

Oslo tingrett mener vedtakene om lisensjakt som Klima- og miljødepartementet gjorde i desember, oppfyller vilkårene i naturmangfoldloven.

Opprinnelig ble det vedtatt å felle opp mot 50 ulver i jaktsesongen 2017–2018. Departementet reduserte antallet til totalt 42, hvorav 28 er felt. Bildet viser sauer drept av ulv i Eidsvoll juni 2015. Foto: Hans Petter Klokkerengen/SNO
Opprinnelig ble det vedtatt å felle opp mot 50 ulver i jaktsesongen 2017–2018. Departementet reduserte antallet til totalt 42, hvorav 28 er felt. Bildet viser sauer drept av ulv i Eidsvoll juni 2015. Foto: Hans Petter Klokkerengen/SNO

Verdens naturfond, som har 19 700 medlemmer og givere i Norge, må betale over 450 000 kroner i saksomkostninger, melder NTB.

Oslo tingrett har kommet til at vedtakene om lisensjakt som Klima- og miljødepartementet gjorde i desember, oppfyller vilkårene i naturmangfoldloven.

Annonse

Den avviser dermed påstanden fra WWF, som mente departementet brøt både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen om truede arter. Organisasjonen mener det ble gitt tillatelse til å skyte for mange ulver, og at jakta dermed truer bestandens overlevelse.

Opprinnelig ble det vedtatt å felle opp mot 50 ulver i jaktsesongen 2017–2018. Departementet reduserte antallet til totalt 42, hvorav 28 er felt.

WWF er dømt til å betale sakskostnader både til departementet og partshjelperne Utmarkskommunenes sammenslutning, Norges Bondelag, Norskog og Norges Skogeierforbund. Til sammen er det snakk om 454 430 kroner.

Neste artikkel

Vil ha skuddpremie på jerv