Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vurderer såkorn-beredskap

Landbruksministeren vil vurdere å se på beredskap i et lengre perspektiv, i kjølvannet av sommerens fôrkrise.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) møtte tørkerammede bønder i Vestfold. Foto: Vestfold Bondelag
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) møtte tørkerammede bønder i Vestfold. Foto: Vestfold Bondelag

Torsdag besøkte landbruks- og matminister Jon Georg Dale tørkerammede bønder i Vestfold. Her fikk han møte Hans Edvard Torp og Jon Hermann Woll-Hansen, som i ren solidaritet hjelper hverandre i krisetider.

Åpner for beredskapslagring

De er, i likhet med mange andre bønder, bekymret for videre beredskap – særlig på såkorn. Årets tørke kan nemlig få ringvirkninger for de kommende åra. Nå åpner statsråden for å se nærmere på nettopp denne type beredskap.

– Det er et aspekt vi må gjøre rede for når den akutte situasjonen er over, kanskje i et fellesskap i Norden, sier han til Nationen.

Å se på beredskap i et lengre perspektiv, er altså noe statsråden nå stiller seg positiv til.

Hittil har regjeringen konsentrert seg om akutte tiltak som kan avhjelpe den fortvilte situasjonen mange bønder nå står midt oppe i. Tidligere i juli lanserte regjeringen en egen krisepakke. Blant tiltakene i denne, er at bønder som slår kornet og lager grovfôr av det, allikevel skal få arealtilskudd for korn. I tillegg skal det blant annet gis raskere erstatningsutbetalinger med mål om håndtering innen utgangen av 2018. Regjeringen har som omtalt også innført nulltoll for import av høy og halm. Det trådte i kraft fra 13. juli.

Annonse

– Kan ikke stå uten såkorn i 2019

KrFs landbruksolitiske talsperson Steinar Reiten påpeker overfor Nationen at beredskapslagring åpenbart har fått en ny aktualitet denne sommeren. Partiet vil ha lagring av både matkorn og såkorn.

– Denne sommeren har vist oss at det kanskje er mer akutt med såkorn. Vi har en viss kapasitet der, men vi ser den er for liten. Det er noe vi må finne løsninger på, sie rhan til avisen.

Korn- og fjørfebonde Hans Edvard Torp i Vestfold er klar på at sommerens ekstremtørke med tilhørende fôrkrise, tilsier at beredskapslagring for korn må etableres kjapt.

– Et større såkornlager kan ikke avfeies. Her må det skje et politisk arbeid. Ekstremtørken og fôrkrisen bare underbygger nødvendigheten av at vi ikke bare har en beredskapsdebatt, men at vi også faktisk får på plass et lager for korn. Vi kan risikere å stå uten såkorn neste år. Slik kan vi ikke stille oss, sier Torp til Bondebladet.

Neste artikkel

Vil ha folkenære toppolitikere i utmark