Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil vite mer om småkuas potensial

Rasen vestlandsk fjordfe har økt kraftig siden 1990. Nå etterspør bønder, rådgivere og forvaltning mer kunnskap om dens egenskaper.

Vestlandsk fjordfe er en liten ku, men den har et stort potensial. Det kan Nibio fastslå etter å ha undersøkt dens produksjonsegenskaper nærmere. Her koser to eksemplarer av rasen seg på beite i Naustdal i Sogn og Fjordane. Foto: Bondebladet
Vestlandsk fjordfe er en liten ku, men den har et stort potensial. Det kan Nibio fastslå etter å ha undersøkt dens produksjonsegenskaper nærmere. Her koser to eksemplarer av rasen seg på beite i Naustdal i Sogn og Fjordane. Foto: Bondebladet

Den er en av de mest populære bevaringsverdige storferasene i Norge, og siden 1990 har rasen økt fra rundt 50 kyr til over 800. Hva kan denne rasen tilføre norsk landbruk framover?

Kartlegger produksjonsegenskapene

Nibio-forsker Grete Jørgensen har fulgt dyrene over flere år. Målet har vært å finne gjennomsnittlige produksjonsegenskaper for rasen vestlandsk fjordfe.

– Vi har veid dem, gjort holdvurderinger og målt brystmål på kyr og ungdyr for å kartlegge normal variasjon i størrelse og kroppsvekt i rasen. I tillegg er slakteresultater fra okser og kastrater registrert, sier Jørgensen til Nibios hjemmesider.

Sammenhengen mellom brystmål og vekt er standardisert hos andre storferaser, men finnes ikke for vestlandsk fjordfe.

Annonse

Overraskende god tilvekst

Vestlandsk fjordfe er en liten rase sammenlignet med dagens store raser som er avlet fram for mest mulig kjøtt- og melkeproduksjon. Samtidig ligger det et stort potensiale i den lille kua, mener Nibio.

Det kan også Sigbjørn Ånes og Kleopatra Delaveris skrive under på. Paret, som holder til på Handnesøya i Nordland, har om lag 30 kyr av rasen. Ekteparet har en sterk motivasjon for å bidra til å bevare de gamle, norske husdyrrasene.

Kastratene deres har en gjennomsnittsvekst på over 800 gram per dag i beiteperioden. Det er på høyde med de store kjøttferasene.

– Fjordfeet har egenskaper som blir stadig viktigere i vårt moderne samfunn, med krav til miljøvennlig og samtidig dyrevennlig matproduksjon. De er lette på foten og veldig gode til å ta seg fram i ulendt terreng. I tillegg utnytter rasen variasjoner på beitet godt, forteller Jørgensen til Nibio.

De foreløpige produksjonstallene fra Handnesøya, antyder at vestlandsk fjordfe kan ha en rolle i grasfôra kjøttproduksjon. Det er gode nyheter for bønder som ønsker å bidra til bevaring av denne verneverdige rasen, konkluderer Nibio.

Neste artikkel

SV vil presse Ap og Sp til økt omfordeling