Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil vite mer om den arktiske jordhelsa

I dag finnes det lite dokumentert kunnskap om jordhelsa i den nordligste grøntproduksjonen. Det vil Nibioforskere gjøre noe med.

Arktisk jordbruk: På grunn av Golfstrømmen, er det mulig å drive jordbruk helt opp til 71 grader nord. Men forutsetningene for dyrking er annerledes der enn i resten av landet. Nå vil forskere ved Nibio avdekke kunnskapshull knyttet til den arktiske jordhelsa. (Foto: Marit Glærum)
Arktisk jordbruk: På grunn av Golfstrømmen, er det mulig å drive jordbruk helt opp til 71 grader nord. Men forutsetningene for dyrking er annerledes der enn i resten av landet. Nå vil forskere ved Nibio avdekke kunnskapshull knyttet til den arktiske jordhelsa. (Foto: Marit Glærum)

I årets jordbruksoppgjør ble det enighet om å sette av 17 millioner kroner hvert av de neste tre årene til å sikre et livskraftig landbruk i nord. Å styrke den nordnorske grøntproduksjonen står da sentralt.

Men forskere mener det trengs mer kunnskap om hvordan det egentlig står til med jordhelsa i arktisk grøntproduksjon. Nå er Nibioforskere i gang med å avdekke kunnskapshullene, noe også landbruket i nord ønsker.

– Næringa i nord ønsker seg mer kunnskap om artsmangfoldet, arktisk landbruksjord og hvordan de ulike jordorganismene virker sammen. I tillegg vil de vite mer om effektene av å tilføre ulike former for organisk materiale – som kompost – og lære om metoder for brakking, vekstskifte, dekkvekster og samplanting. De etterlyser også mer kunnskap om metoder for jordbearbeiding som ikke forringer jordhelsa, forteller Nibioforsker Frøydis Gillund i en sak hos nibio.no.

Erosjon og jordpakking utgjør to alvorlige trusler mot jorda i grøntproduksjon. De kan føre til at jorda forringes over tid, samt at blant annet jordas struktur blir redusert, forklarer de to Nibioforskerne som vil se nærmere på forholdene for arktisk landbruk, Frøydis Gillund ved Nibio Tromsø og Kamilla Skaalsveen ved divisjon for miljø og naturressurser på Nibio på Ås.

Forskerne mener man nå må se på tiltak som både vil motvirke nedgangen i antall produsenter og øke graden av regional selvforsyning i de arktiske jordbruksområdene.

Neste artikkel

Håpar på auka grøntsatsing etter nytt Lærdal-pakkeri