Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil vite hva sauebøndene har gjort

NSG vil gjennom en ny spørreundersøkelse finne ut hva sauebøndene selv har gjort for å bedre markedssituasjonen.

Onsdag denne uka lanserer Norsk Sau og Geit, her ved styreleder Kjell Erik Berntsen, sin egen nettbaserte spørreundersøkelse om lammekjøttproduksjonen 2018. Undersøkelsen legges ut på NSGs sider, og svarfristen er innen 4. februar. Foto: Anders Sandbu
Onsdag denne uka lanserer Norsk Sau og Geit, her ved styreleder Kjell Erik Berntsen, sin egen nettbaserte spørreundersøkelse om lammekjøttproduksjonen 2018. Undersøkelsen legges ut på NSGs sider, og svarfristen er innen 4. februar. Foto: Anders Sandbu

Norturas siste prognose for 2018, viser overskudd på både sau/lam, gris og egg. Innen sau/lam, ventes det et overskudd på nye 1200 tonn i år, etter at importkvotene er tatt inn.

Men Norsk Sau og Geit (NSG) mener denne prognosen ikke er tilstrekkelig dekkende. Onsdag denne uka, lanserer derfor organisasjonen sin egen nettbaserte spørreundersøkelse. Den skal sendes ut til alle landets sauebønder.

Hensikten med undersøkelsen, er å se effekten av den oppfordringen NSG gikk ut med i høst. Da gjorde styreleder Kjell Erik Berntsen det klart at han ville redusere egen produksjon med 5 prosent, og han oppfordret alle andre til å gjøre det samme. NSG er interessert i å finne ut hvor mange som har fulgt den oppfordringen.

Ønsker svar fra alle sauebønder

Blant spørsmålene i den nye undersøkelsen, som vil legges ut på NSGs hjemmesider onsdag formiddag, er:

* Var det lamming på gården i 2017?

* Blir det lamming på gården i 2018?

* Hvor mange lam slaktet du i 2017/2018, og hvor mange regner du med å slakte i 2018/2019?

– I høst oppfordret vi de sauebøndene som hadde mulighet, til å begrense parringen eller produksjonen for kommende sesong. Med nytt telledatosystem (ny telledato er 1. mars), er vi langt utpå vårparten før vi får svar på søknader om produksjonstilskudd. Og da er vi litt på etterskudd med å se på hvordan produksjonen ligger an foran jordbruksforhandlingene. Derfor har vi valgt å gå ut med dette skjemaet til alle sauebønder, ikke bare våre medlemmer. Vi skal få et bilde av hva den norske sauebonden har gjort for å bedre markedssituasjonen, forteller NSG-leder Kjell Erik Berntsen til Bondebladet.

Annonse

NSG poengterer at de «absolutt fester lit til» Norturas totalmarkedsprognoser. Men organisasjonen mener denne ikke tar opp i seg den fulle og hele dynamikken i markedet, og hva sauebøndene selv har gjort. Gjennom den nye undersøkelsen, som er nettbasert, håper NSG å få klarhet i hvilke konkrete produksjonsplaner sauebøndene har for kommende sesong.

«Vi har naturligvis luftet planene med kjøttbransjen, og både Nortura og KLF er meget positive til vårt initiativ», skriver NSG.

Sauemarkedet mest krevende

Berntsen mener det i dag er et markant skille mellom markedssituasjonen på sau og lam. Han viser til at det er blitt vesentlig mer sau på lager, mens det er knapt 1000 tonn mindre lam på reguleringslager i 2017-18 enn det var i 2016-17.

– Ifølge Nortura, er det 1300 tonn lam som nå ligger på reguleringslager. Og dét er ikke mer enn de må ha for å forsyne markedet fram til ny lammesituasjon fram til august. Det er altså ikke for mye lam på lager ved årsskiftet, men det er for mye sau. Og det blir en utfordring å få bukt med sauelageret, sier Berntsen.

På lammesiden, mener han det er mulig å få gjenopprettet markedsbalansen allerede i inneværende sesong.

Mener Nortura har tatt grep

Nortura sliter tungt i motbakke for tiden, og må som omtalt sist uke kutte 300 stillinger. Bøndene vil på sin side få redusert betaling. Nortura er selv klar på at nettopp overproduksjonen innen flere produksjoner er en del av årsaken til at forventet årsresultat vil bli svakere denne gangen.

Berntsen mener på sin side at Nortura er på rett vei i sitt arbeid med å få ned overproduksjonen.

– De kom litt sent på banen, men nå er de kommet mer på banen. I februar skal de lansere fem nye produkter, og det er hverdagslam. Når det er sagt, er vi utålmodige, vi sauebønder som har havnet i denne markedssituasjonen.

Neste artikkel

Mattilsynet og NSG frykter videre spredning av saueskabbmidd