Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil trappe opp karbonlagring i jord

Bondelaget og fire andre organisasjoner har knyttet seg til det internasjonale initiativet «4 per 1000». Målet er økt karbonopptak i jord.

Opptak av karbon er en viktig del av jordbrukets klimaavtale med staten. På bildet sees myrområdene i Breidvikdalen (Hadsel i Nordland). De store myrkompleksene i Nord-Norge binder enorme mengder med karbon som er bygd opp siden siste istid. Foto: Anders Bryn
Opptak av karbon er en viktig del av jordbrukets klimaavtale med staten. På bildet sees myrområdene i Breidvikdalen (Hadsel i Nordland). De store myrkompleksene i Nord-Norge binder enorme mengder med karbon som er bygd opp siden siste istid. Foto: Anders Bryn

Bakgrunnen for navnet «4 per 1000», er at en årlig vekstrate på 0,4 prosent i karbonlagrene i jorda i de første 30-40 centimeterne av jord, ventes å gi en vesentlig reduksjon i den CO2-konsentrasjonen i atmosfæren som er relatert til menneskelig aktivitet.

– Bakgrunnen for at styret i Norges Bondelag har tilsluttet seg initiativet, er at vi har inngått en klimaavtale med regjeringa hvor økt opptak av karbon i jord er en viktig del av avtalen. Vi skal både kutte utslippene og binde karbon for å nå målene, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Bondelaget i en pressemelding – og legger til:

– Å være en del av et større nettverk med aktører både i og utenfor næringen, har stor verdi for å nå målet.

Annonse

I tillegg til Bondelaget, har organisasjonene Spire, Utviklingsfondet, Økologisk Norge og Norsk Bonde- og Småbrukarlag meldt seg inn. Dette er et internasjonalt initiativ som kom ut av forhandlingene om Parisavtalen i 2015, hvor medlemmer jobber for å øke karbonnivået i jorda med 4 promille hvert år.

I fjor sommer skrev bondeorganisasjonene og regjeringen under på en klimaavtale. For at jordbruket skal nå målet om å kutte 5 tonn CO2 innen 2030, er karbonbinding i jord et viktig tiltak. For Norges Bondelag er tilslutningen til initiativet «4 per 1000» en videreføring av den allerede eksisterende klimaavtalen.

Neste artikkel

Nytt bærekraftfond for bønder og landbruksnæringa