Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil kutte mer i skogmidlene

Regjeringa foreslår å kutte bevilgningene til skogbruksformål med ytterligere 9 millioner. Skogeierforbundet mener regjeringen overser skognæringa i klimakampen.

Skog-kutt: Skogeierforbundet mener bevilgningen til Skog-, klima- og energitiltak over Landbruks- og matdepartementets budsjett burde ha blitt økt med minst 50 millioner kroner. I statsbudsjett-forslaget legges det snarere opp til kutt i skogbevilgningene. Disse kommer i tillegg til tidligere kutt gjennom årets jordbruksoppgjør. (Foto: Beate Sloreby)
Skog-kutt: Skogeierforbundet mener bevilgningen til Skog-, klima- og energitiltak over Landbruks- og matdepartementets budsjett burde ha blitt økt med minst 50 millioner kroner. I statsbudsjett-forslaget legges det snarere opp til kutt i skogbevilgningene. Disse kommer i tillegg til tidligere kutt gjennom årets jordbruksoppgjør. (Foto: Beate Sloreby)

Regjeringa har tidligere lovet satsing på skogbruk, men Norges Skogeierforbund er klar på at lovnadene ikke gjenspeiles i Solberg-regjeringas forslag til statsbudsjett for 2022. Der ligger det inne et kutt på ytterligere 9 millioner kroner i midlene til skogbruksformål over Landbrukets utviklingsfond (LUF). Dette kuttet kommer på toppen av de 36 millionene som ble kuttet gjennom årets jordbruksoppgjør.

– Burde økt bevilgningen

– Dersom regjeringa mente alvor med sine ord om satsing på skogbruk – ikke minst på klimatiltakene i skog, jamfør regjeringens Klimaplan 2021-2030 – burde den i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 i det minste økt bevilgningen til skogbruksformål med 36 millioner kroner. Dette for å opprettholde årets bevilgning totalt sett, sier administrerende direktør Per Skorge i Norges Skogeierforbund i en pressemelding tirsdag.

Norge står som kjent foran en massiv klimadugnad. For å nå regjeringas mål om 45 prosent reduksjon i utslippene i 2030, tyder anslag på at det vil være nødvendig med ytterligewre virkemiddelbruk utover det som kvantifiseres i klimaplanen. Det skriver Klima- og miljødepartementet tirsdag.

Ønske: Budsjettløft på 50 mill

Klimaplanen for 2021-2030 viser til at det ligger et stort klimapotensiale i skogen, i form av økt CO2-opptak (økning på 4,8-6,6 millioner tonn CO2 i 2100).

Men Skogeierforbundet mener statsbudsjett-forslaget ikke legger opp til at dette potensialet kan utnyttes. Snarere overser regjeringen skogbruket i klimakampen, mener organisasjonen.

– For å kunne realisere dette potensialet, er det behov for å økt satsing – ikke budsjettkutt. I tillegg til å kompensere for redusert bevilgning til skog over jordbruksavtalen, burde bevilgningen til Skog-, klima- og energitiltak over Landbruks- og matdepartementets budsjett derfor blitt økt med minst 50 millioner kroner. Dette hadde gitt mulighet for økt satsing både på de eksisterende klimatiltakene i skog og på ungskogpleie og råtebekjempelse. Dette er tiltak som ligger inne i regjeringas egen klimaplan, understreker Skorge.

Neste artikkel

Lovende resultater på treverk med sitronsyre og sorbitol