Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil kompensere for egg-bønders produksjonsstans

Eggprodusenter som midlertidig stanser sin produksjon, vil gjennom en ny forskrift kunne søke om kompensasjon for tapet.

Vil overskuddet til livs: For å redusere overskudd av egg, har Omsetningsrådet vedtatt en forskrift om tilskudd til produsenter som gjennomfører opphold i eggproduksjonen. Foto: Nortura
Vil overskuddet til livs: For å redusere overskudd av egg, har Omsetningsrådet vedtatt en forskrift om tilskudd til produsenter som gjennomfører opphold i eggproduksjonen. Foto: Nortura

Det har Omsetningsrådet nå vedtatt i en ny forskrift. Målet for tiltaket, er å bedre markedsbalansen for egg i 2023.

Forventer overskudd på 2 600 tonn

Norturas siste totalmarkedsprognose for 2023, per september måned, viser en overdekning før tiltak på 2 600 tonn egg. Dette forutsetter at samlet salg av egg til dagligvare og industri øker med 0,8 prosent fra forventet salg i 2022.

– Det er svært viktig at vi unngår ytterligere nyetableringer i en næring som nå sliter med en betydelig overproduksjon. Det vil ramme alle produsenter, påpeker Nortura i sin siste prognose.

For resten av 2022, forventes derimot kun små endringer. Overskuddet i 2022 ville blitt på om lag 3 000 tonn før tiltak. Til sammen 2 700 tonn av overskuddet er tatt ut og avtalt fjernet ved bruk av førtidsslakting. Noe av overskuddseggene er anvendt til miljøfôr.

115 kroner per verpehøne

For å redusere overskudd av egg, har Omsetningsrådet vedtatt en forskrift om tilskudd til produsenter som gjennomfører opphold i eggproduksjonen. Tiltaket innebærer at eggprodusenter kan søke om midlertidig opphold av eggproduksjonen for en periode på minimum ett år.

Produsententene som deltar i tiltaket, vil motta en standardisert kompensasjon på 115 kroner per verpehøne.

Det overordnede prinsippet for utvelgelsen av tilskuddsberettigede søkere, skal være "først i tid, best i rett". Det skal være et mål å spre antallet produsenter som deltar mellom ulike deler av landet, påpeker Nortura.

Her er vilkårene

For dem som tegner en avtale med markedsregulator om å delta i tiltaket, vil det innebære følgende (gjelder produsenter som holder flere enn 1 000 verpehøner):

Annonse

* Oppholdsperioden må starte seinest 1. april 2023.

* Tiltaket krever produksjonsstans på minst tolv måneder.

* Produksjonen må starte opp igjen i tilnærmet samme omfang, seinest åtte måneder etter oppholdsperioden.

* Det skal ikke forekomme utbygging i oppholdsperioden som kan medføre økt produksjonsomfang.

* Det kan ikke drives eggproduksjon fra lokalene som er omfattet av avtalen i oppholdsperioden.

* Den som har tegnet avtale om opphold, kan ikke drive eggproduksjon i oppholdsperioden.

* Muligheten for påmelding, er fram til fredag i uke 41 den 14. oktober.

Har troen

Bondelagesleder Bjørn GImming har tro på at disse tiltakene vil gi bedre balanse i eggmarkedet framover.

– Her har Nortura brukt mulighetene i markedsbalanseringen for å finne effektive løsninger, og jeg håper det vil bli oppslutning om ordningen. Det er i alles interesse at vi ikke produserer mer egg enn det er behov for i markedet, både for dyra, bønder og forbrukere, sier Gimming.

Han påpeker videre at råvarene de produserer holder prima kvalitet, og at Bondelaget ønsker at alt skal bli spist.

– Situasjonen med overskudd, er kostbar for produsentene. Det er bøndene selv som finansierer tiltakene gjennom omsetningsavgiften, minner bondelagslederen om.

Neste artikkel

Ny dyrevelferdsmelding først i 2024