Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil importere grovfôr fra Island

FK Agri, Tine og Nortura har inngått avtale om import av et parti ensilert grovfôr fra Island for salg i Norge.

 Island har svært god helsestatus i landbruket, og det har vært avgjørende for denne avtalen, skriver samvirkebedriftene. Bildet viser Thorvaldseyri, ved Eyjafjallajökull. Ólafur Eggertsson driver med korn, kjøtt og melkeproduksjon på gården.
Island har svært god helsestatus i landbruket, og det har vært avgjørende for denne avtalen, skriver samvirkebedriftene. Bildet viser Thorvaldseyri, ved Eyjafjallajökull. Ólafur Eggertsson driver med korn, kjøtt og melkeproduksjon på gården.

Det er gode forutsetninger for en god andreslått på Island, og de er allerede godt dekket opp for eget behov etter første slått i årets sesong.

Som følge av tørke og store nedganger i årets avlinger av grovfôr har Felleskjøpet, Tine og Nortura i fellesskap iverksatt en rekke tiltak for å hjelpe bønder best mulig gjennom årets utfordrende sesong. Nå har samvirkeselskapene gjort avtale med produsenter på Island for import av ca 30 000 rundballer med grovfôr til Norge, skriver FK Agri i en pressemelding.

– Island har svært god helsestatus i landbruket, og det har vært avgjørende for denne avtalen at vi ikke bidrar til uønsket import fra land med høy risiko for innførsel av plante- eller dyresykdommer. Det er fortsatt halmberging, omfordeling av grovfor og økt kraftfortildeling som er hovedtiltakene, men avtalen vil være et godt bidrag i tillegg for de som er hardest rammet, sier Trond Fidje, direktør Landbruk i Felleskjøpet Agri.

Store krav til kvalitet

Import av ensilert grovfôr er komplisert både når det gjelder kvalitetskrav og logistikk. Felleskjøpet, Tine og Nortura har derfor jobbet i fellesskap med denne avtalen for å sikre at norske bønder får best mulig kvalitet til lavest mulig kostnad.

Annonse

– Vi jobber på mange fronter med å løse fôr-utfordringene, og det viser godt samvirke at matprodusentene går sammen om å importere fôr av høy kvalitet med den laveste risikoen for smittestoffer. Dette vil ivareta norsk dyrehelse da det kun er Island som har lavere bruk av antibiotika i verden enn Norge, sier direktør for Tine Medlem, Johnny Ødegård.

Inn til utvalgte havner

Mattilsynet offentliggjorde nylig en vurdering av at import av grovfôr fra Island vurderes på linje med import fra Sverige og Finland til å ha svært lav risiko. Grovfôret fra Island tas inn på utvalgte havner i henhold til Mattilsynets regler.

I samarbeid vil Felleskjøpet, Tine og Nortura gjøre en vurdering av hvor grovforet bør fordeles geografisk, for å gi best mulig effekt som tilskudd i spesielt tørkerammede områder.

– Vi er glad for at vi i fellesskap har fått på plass denne avtalen, slik at det kan være et bidrag til å bedre tilgangen på trygt grovfôr til våre eiere og den norske bonden, sier Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef i Nortura. Det at de tre samvirkeorganisasjonene har gått sammen om dette tiltaket er et eksempel på at vi jobber godt sammen som bondens redskap i en krevende situasjon, sier Wittussen.

Neste artikkel

Vil endre regelverk for fangvekster