Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ha med flest mulig klimatestere

En rekke gårder over hele landet er nå i gang med pilotutprøving av Klimakalkulatoren. Klimasmart landbruk vil ha med flere som har fått invitasjonen.

Mange bønder skal teste ut klimakalkulatoren. Målet er å beregne klimautslippene på egen gård ved å prøve ut kalkulatoren. (Arkivfoto)
Mange bønder skal teste ut klimakalkulatoren. Målet er å beregne klimautslippene på egen gård ved å prøve ut kalkulatoren. (Arkivfoto)

Klimasmart landbruk har utviklet et beregningsverktøy for utslipp på den enkelte gård – Klimakalkulatoren.

Kalkulatoren er et digitalt verktøy som henter de opplysningene som trengs for å gi en sannsynlig beregning av klimagassutslippene på den enkelte gård.

Dette er data som allerede er registrert i blant annet Kukontrollen, Skifteplan og i gårdsregnskapet.

I disse dager får mange produsenter en invitasjon til å være med i uttestingen. Målet er å beregne klimautslippene på egen gård ved å prøve ut kalkulatoren.

Vil vite om kalkulatoren fungerer

Klimasmart landbruk er et bredt samarbeid mellom mange av landbrukets organisasjoner.

Det er 40 prosent av de spurte som har sagt ja, men Klimasmart landbruk vil ha flere testere med på laget.

– Dette er en pilottest. Vi vil ha flest mulig med for å få lagd en fullgod løsning for alle bønder. Vi trenger å vite at kalkulatoren fungerer slik den var tenkt. Derfor oppfordrer vi alle som fått invitasjonen til å delta, sier Anne Jødahl Skuterud, styreleder i FK Agri og Norske Felleskjøp.

Det er mange tall som skal inn i de ulike modellene, forklarer Skuterud.

– Dette er en viktig fase og vi trenger tall fra flest mulig, for å sammenstille tall Muligheten for å sammenligne tall fra egen drift/gård med andre får vi først i den klimakalkulatoren som lanseres til høsten. I første fase nå er det viktig å få testet kalkulatoren, slik at vi finner ut om den virker som den skal, sier hun.

Annonse

Styrelederen i FK Agri mener mange har ventet på klimakalkulatoren. Den er viktig for bonden, og den er viktig for næringa, presiserer Skuterud.

– Vi skal alle ta ansvar og gjøre en innsats for klimaet, men det må også være lønnsomhet i det. Med tall på plass, vet vi skoen trykker. Vi kan få tall som kan hjelpe bonden med å gjøre drifta mer klimavennlig og lønnsom. Dette er en vinn-vinn situasjon. FK Agri skal være bøndenes partner i denne fasen, forklarer styrelederen.

– Jeg er glad på landbrukets vegne. Vi får kunnskap og grunnlag for å vurdere nye tiltak ut ifra denne testingen, sier Anne Jødahl Skuterud.

389 mjølkeprodusenter

389 mjølkeprodusenter har fått invitasjon til å være med i piloten

Grunnen til at akkurat disse mjølkeprodusentene har fått invitasjonen, er at de har Tine Mjølkonomi for 2018 og at vi derfor har mer detaljerte opplysninger om fôring av dyra i besetningen, skriver Tine.

I løpet av året vil flere mjølkeprodusenter få tilbud om beregninger av utslippene på egen gård.

– Det er viktig å gjøre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Landbruket skal også bidra til dette, og klimakalkulatoren er en viktig del av jobben. Det er et forbedringsverktøy for meg som bonde, når jeg skal bli bedre i klimaarbeidet. Med et verktøy som dette retter vi fokus mot klimajobben, og vi blir også bedre, sier styreleder Marit Haugen i Tine.

Bartnes: Viktig bidrag

Klimakalkulatoren er en viktig del av klimajobben i landbruket, og et verktøy tilpasset på gårdsnivå, mener bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

– Sammen med god rådgivning vil det komme tiltak, og over tid vil vi se resultater av tiltakene, sier Bartnes.

Det er viktig at hvert tiltak som bonden gjør på gården telles med, slik at kuttene som landbruket skal gjøre de ti neste årene, blir nådd, mener han.

Landbrukets klimaplan skal behandles av representantskapet i Norges Bondelag fredag 3. april. Det er en plan som næringa står samlet om, og som er viktig for klima, samfunnet, næringa og bønder. Jeg håper bønder blir med på klimajobbingen fremover, sier Lars Petter Bartnes

Neste artikkel

Tine vurderer enda høyere forholdstall