Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ha inn studenter og skoleungdom på gårdene

Aps Nils Kristen Sandtrøen mener mye ung, ledig og arbeidsfør arbeidskraft må settes inn på norske gårder i koronakrisen.

Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen tar til orde for at ikke minst ung og ledig arbeidskraft må benyttes på norske gårder i disse krisetider. Men det må skje i ordnede former, understreker han. Foto: Anders Sandbu
Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen tar til orde for at ikke minst ung og ledig arbeidskraft må benyttes på norske gårder i disse krisetider. Men det må skje i ordnede former, understreker han. Foto: Anders Sandbu

Sandtrøen mener det er åpenbart at norsk landbruk i disse tider trenger all den arbeidshjelp som kan settes inn, om matproduksjonen skal kunne forsterkes. Ikke minst vil han ha inn unge folk som, helt uavhengig av koronaen, står utenfor arbeidslivet. For bare tre uker siden meldte NRK at det vil bli et stort problem i sommer med at mange unge ikke får sommerjobb - helt uavhengig av koronaen.

– Mange unge kan og vil bidra

– Mange folk kan bidra, som studenter og skoleungdom. I Kongsvinger-regionen, en region med betydelig potetproduksjon, står 40 prosent av dem i arbeidsfør alder utenfor arbeid til vanlig. En del av de ressursene vil bidra i landbruket, sier Aps landbrukspolitiske talsperson på Stortinget til Bondebladet.

En SSB-analyse fra 2018-19 viste at det er blitt en tyngre vei inn på arbeidsmarkedet for unge med lav utdanning. Andelen blant lavt utdannede unge som er i arbeid og utdanning i Norge, gikk ned fra 74 prosent i 2008 til 64 prosent høsten 2018. Med andre ord, stod da rundt regnet fire av ti i denne gruppen helt utenom.

Sandtrøen understreker at det å benytte ung arbeidskraft på norske gårder, må skje i ordnede former. Det betyr i praksis opplæring, og ikke minst at det gis lønns- og arbeidsvilkår i tråd med norsk lovverk. Her må Stortinget bidra, poengterer Ap-politikeren fra Innlandet.

Egen krisepakke for landbruket?

Han mener at mer innenlands arbeidskraft, det være seg norske eller utenlandske, trengs på norske gårder nå - rett og slett for å sikre nok trygg norsk mat til oss alle.

– Det interessante med hele denne situasjonen, er at det nå kommer tydelig fram hvilken stor arbeidsinnsats som ligger bak de gode produktene vi finner i butikken. For hele samfunnet, er det en stor fordel at flere får øynene opp for dét, sier Sandtrøen.

Annonse

Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen uttaler til Nationen torsdag at det kanskje kan være på sin plass med en egen krisepakke til landbruket. Sandtrøen svarer litt rundt på spørsmål om Ap vil være med på noe sånn:

– Næringslivet i bredt blir jo nå behandlet fortløpende på Stortinget, og det settes i verk tiltak. Veldig store deler av næringslivet vårt er berørt av krisen. Jordbruket er en naturlig del av det vi må se på.

Han føyer til at Storting og regjering må "stille opp med pengene som trengs". Noe anslag på hva for eksempel en storstilt arbeidskraft-pakke til norsk jordbruk vil koste, vil han ikke gi.

– Lite av det vi gjør nå, er klarlagt ned på krona - men mat må vi ha. Dét er det prinsipielt viktige spørsmålet nå. Vi har hatt tørkekrise og Nav-krise. Nå er tida over for å toe hender og ikke gjøre noe.

– Mat og forsvar like viktig

– Må folk og myndigheter først stå midt oppe i en stor krise før de våkner og begynner å tenke beredskap?

– Det kan virke slik. Mat vil framover bli like essensielt som forsvar for å sikre samfunnet vårt. Da må vi ha en jordbrukspolitikk som sikrer reell selvforsyning, økt kornproduksjo og økt bruk av utmarksressursene. Disse nøklene må på plass, og jeg forventer at regjeringen følger opp.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) skal i dag, torsdag, møte arbeids- og sosialministeren for å diskutere hva som kan gjøres for å sikre norsk landbruk nok utenlandske sesongarbeidere. Ikke minst i grøntnæringa er behovet stort for slik arbeidskraft.

Neste artikkel

Usikkerhet om beredskapslager