Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ha bedre markedsregulering

Mange av produksjonene i landbruket sliter med overproduksjon, og får langt dårligere betalt enn de ellers ville. Telemark Bondelag mener løsningen er kvoteordninger i flere produksjoner.

Aslak Snarteland er leder i Telemark Bondelag. (Foto: Arkiv)
Aslak Snarteland er leder i Telemark Bondelag. (Foto: Arkiv)

Stortinget vedtok i fjor at inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper skulle reduseres, men forutsetter god markedstilpassing. Flere produksjoner sliter med overproduksjon og i Telemark Bondelag mener de markedsregulatorene må få bedre verktøy. Løsningen de vil ha er allerede i bruk i melkesektoren.

– I melkeproduksjon fungerer kvotesystemet veldig bra. Det er en reguleringsmetode jeg tror vi kunne sett på i andre produksjoner. Kanskje ikke helt likt, men at du får mulighet til å justere produksjonen for alle produsenter, sier Aslak Snarteland, leder i Telemark Bondelag.

Melk, sau og gris

Både grise- og sauebønder har slitt med overproduksjon de siste årene, og for svinebøndene har situasjonen vært av og på i mange år. Slakteriene kan redusere vektene, men det er i dag ingen effektiv måte å regulere antall smågris og lam som blir født. Antallet dyr som slaktes er det dermed vanskelig å regulere i dag.

– Svin har ingen effektiv markedsregulering i dag. Vi mener at reguleringen i smågrisproduksjon bør endres fra purker til smågris, for at vi skal kunne få kontroll med produksjonen, sier Snarteland.

Annonse

Melkebøndene har forholdstall på melkekvota si på under 1,0, og ingen ting tyder på at markedet etterspør mer melk enn det som produseres. Altså ville det etter alt å dømme vært overproduksjon uten reguleringen.

Korn og gras

Telemark Bondelag mener årets jordbruksoppgjør må løfte små og mellomstore bruk, og ta vare på kanaliseringspolitikken.

– Vi har meldt inn et nytt punkt i den forbindelse, med tanke på digitale verktøy som kommer. Det er å gjøre kartet over AK-sonene mer finmasket, slik at det blir mer presist i forhold til reelle forhold for produksjon, sier Snarteland.

Et område som bekymrer Snarteland er etablering av ammekuproduksjon i kornområdene.

– Det har vært for dårlig økonomi i korn, og produksjonen er ganske godt egnet til flatbygdene. Dette har med arbeidsdelingen i jordbruket å gjøre, at vi skal få mest mulig ut av hver produksjon, sier han.

Telemark var et av fylkene som gikk inn for driftsvansketilskudd i fjor. Forhandlingene endte da som kjent i brudd, og Telemark går også i år inn for et slikt tilskudd.

Neste artikkel

Norsk landbruk – no eller aldri