Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil gjøre sykdomsavløsningen bedre

Ny rapport foreslår en rekke forbedringer i sykdomsavløsningen for bønder.

Formålet med sykdomsavløsningsordningen er å medvirke til å dekke kostnadene til avløser ved bondens egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon, omsorgsovertakelse og ved dødsfall.
Formålet med sykdomsavløsningsordningen er å medvirke til å dekke kostnadene til avløser ved bondens egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon, omsorgsovertakelse og ved dødsfall.

Det er enkelte utfordringer med tilskuddsordningen slik den er regulert i dag, skriver Landbruksdirektoratet.

En av dem handler om kravet som stilles for å vise tilstrekkelig tilknytning mellom gården eller foretaket og den som har blitt avløst. Den som har fått avløsning må ha hatt en minimums næringsinntekt fra gården, en viss tid på forhånd, for å få tilskudd.

Rapporten er laget på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, og vil inngå som grunnlag for forhandlinger under årets jordbruksoppgjør.

Dispensasjon fra inntektskravet

Nyetablerte jordbrukere har ikke mulighet til å oppfylle kravet til næringsinntekt de første årene etter oppstart. Også etablerte jordbrukere kan slite med å oppfylle inntektskravet, heter det i rapporten.

I dag gis det derfor dispensasjon fra inntektskravet i en del tilfeller. Før dispensasjon kan gis må saksbehandler hos fylkesmannen gjøre en konkret skjønnsvurdering. Dette gir dårlig forutsigbarhet for bonden og kan true hensynet til likebehandling.

Annonse

Landbruksdirektoratet foreslår å inkluderer de gruppene som er avhengig av dispensasjon i dag. Regelverket blir dermed tydeligere, og gir større forutsigbarhet og enklere saksbehandling, skriver Landbruksdirektoratet.

Tilskudd til avløsning av ansatte

I dag er det kun avløsning av innehaver av enkeltpersonforetak (ENK), innehavers ektefelle, samt deltakere i DA og ANS som kan gi grunnlag for tilskudd til avløsning i forbindelse med sykdom og fødsel.

Rapporten skisserer ulike løsninger som åpner for at samboere av innehaver og ansatte skal kunne komme inn under ordningen.

Landbruksdirektoratet mener videre at samboerskap bør likestilles med ekteskap i ordningen så langt det er mulig.

Det innebærer at regelverket må endres slik at det også kan gis tilskudd der det er innehaverens samboer som har hatt avløser.

Neste artikkel

Deler ut 10 bærekraftige millioner