Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil gjøre EUs landbruk grønnere

25 prosent økologisk jordbruksareal og forbud av dyrehold i bursystemer. Det er blant hovedmålene EUs landbruksministre nå er enige om.

EUs landbruksministre er klare på at EU-landbruket må omstilles i en bærekraftig retning. Her sees EU-kommisjonens bygg. Foto: Linda Sunde
EUs landbruksministre er klare på at EU-landbruket må omstilles i en bærekraftig retning. Her sees EU-kommisjonens bygg. Foto: Linda Sunde

Tordag ble rapporten fra EUs siste landbruksministermøte 19. juli, lagt fram. Den tar for seg ministrenes planer og mål for videre omstilling av EU-landbruket.

I arbeidsprogrammet framgår det at EU skal bli grønnere, rettferdigere og med en sosial tilnærming. Det skriver matråd Stein Ivar Ormsettrø og landbruksråd Magnar Sundfør i en pressemelding fra den norske regjeringen torsdag denne uka.

Trapper opp øko-satsingen

Blant hovedmålene EUs landbruksministre nå stiller seg bak, finner vi en opptrapping av satsingen på økologisk landbruk. Ministrene er enige om at 25 prosent av EUs jordbruksareal skal være økologisk i 2030.

Det er mer enn en dobling fra dagens nivå. Per 2019, er gjennomsnittlig øko-areal i EUs 28 land på 7,9 prosent. For å nå 25 prosent-målet, er ministrene enige om at alle land må bidra i omleggingen, og at man må stimulere produksjon, forbruk og spesielt offentlig omsetning, samt øke markedsføringen.

Enkelte av EU-toppene påpekte under møtet at omfanget av økoproduksjon er svært ulikt i EU-landene. De mener EU må ta hensyn til dette, men samtidig oppmuntre alle medlemsland til å øke andelen av økologisk produksjon.

At forskjellene er store, viser da også statistikken. På topp finner vi Østerrike, med en økoandel på 25,3 prosent per 2019. Deretter følger Estland og Sverige, men en økoandel på henholdsvis 22,3 og 20,4 prosent.

Annonse

De tre landene med lavest andel, er Bulgaria (2,3 prosent), Irland (1,6 prosent) og Malta (0,5 prosent). Storbritannia ligger kun hårfint over disse landene: 2,6 prosent - som faktisk er to prosent under Norges andel per 2019. Tallene er hentet fra Eurostat, og ble gjengitt i en SSB-artikkel i vår. Den kan leses her.

Vil forby burhold

EU-ministrene er også enige om at det nå skal gjennomføres utredninger med sikte på å forby hold av høner, kaniner, gjess, ender, purker og kalver i bursystemer.

At dette overhodet er blitt en sak, har direkte sammenheng med borgerinitiativet "End the Cage Age". Målet med dette initiativet, er nettopp å forby å holde en rekke husdyr i bur. Etter at initiativet fikk om lag 1,4 millioner underskrifter, vedtok EU-Kommisjonen 30. juni i år en uttalelse om at kommisjonen har som intensjon å forby bruk av bursystemer for de aktuelle artene.

Ministrene støtter altså opp om dette borgerinitiativet, og det før noen konsekvensutredning er påbegynt. De ønsker imidlertid en utredning av konsekvensene også. Landbrukstoppene i EU mener at denne må baseres på en studie av de miljømessige og sosioøkonomiske konsekvensene av en utfasing av bur.

Både dyrevelferdsfordelene, de sosiale og økonomiske konsekvensene for bøndene, samt følger for den internasjonale handelen og det internasjonale miljøet må tas hensyn til, mener de.

I tillegg ser ministrene behov for "en rimelig overgangstid" (denne er ikke spesifisert ennå) og tilskudd for å lette omstillingen til oppstallingssystemer uten bruk av bur.

Neste artikkel

Det er ein verdikamp